Ogłoszenia

GraduatON

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potegowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 - na zasadzie kateringu, zamieszczone na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl, ofertę złożył 1 wykonawca, tj.:

EDEN CATERING, Kamila Żywiecka, ul. Grottgera 10A, 76-200 Słupsk - za cenę brutto: 1 porcji zupy z pieczywem - 3,70, 1 porcji drugiego dania 5,70 zł.

Oferta spełnia warunki zapytania cenowego.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o wyborze oferty.pdf)informacja o wyborze oferty.pdf[ ]80 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie prowadzi nabór osób chętnych do projektu pn. "Z nową energią" realizowany w partnerstwie Gminy Potęgowo i AdsMedia w Białogardzie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych w regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku 18-29 lat poprzez kompleksową aktywizację zawodowo- edukacyjną.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 11, tel. 59 8115114 w. 40, w godz. od 7.30 do 15.30.

z nową energią

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko ds. pomocy społecznej została wybrana
Pani Dorota Nowakowska zam. Potęgowo

Więcej informacji w załączniku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na „prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 – na zasadzie kateringu.

Więcej informacji w załącznikach.