Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potegowie informuje,  iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potegowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 - na zasadzie kateringu, zamieszczone na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl oraz przesłane do 4 firm, ofertę złożył 1 wykonawca, tj.

EDEN CATERING, Kamila Żywiecka, ul. Grottgera 10A, 76-200 Słupsk - za cenę brutto 1 gorącego posiłku dwudaniowego - 7,20 zł ( w tym zupa z pieczywem - 2,40 zł brutto oraz drugie danie - 4,80 zł brutto).

W związku z tym, iż w/w Wykonawca odstąpił od podpisania umowy na prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach na warunkach zaproponowanych przez Zamawiającego, postępowanie unieważnia się.

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie (2).pdf)zawiadomienie (2).pdf[ ]2478 kB