Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuję, iż wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie z dnia 21.12.2018r. spełniają następujący kandydaci:

1. Magdalena Pieniak zam. Darżyno
2. Dorota Nowakowska zam. Potęgowo
3. Katarzyna Eron zam. Grąbkowo
4. Anna Cheba zam. Dąbrówno
5. Wiesława Reikowska zam. Potęgowo
6. Roksana Potyńska zam. Szczypkowice
7. Beata Francuz zam. Potegowo