Ogłoszenia

IMG 6637

Dnia 26.03.2019 w godz. 09.00 - 13.00  odbędą się  warsztaty kulinarne i dietetyczne w Środowiskowym Dom Samopomocy w Potęgowie

Zajęcia poprowadzi Pani Sylwia Laskowska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług rehabilitacji dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie (szczegóły w zapytaniu cenowym).

Odpowiednio wypełniony formularz zapytania cenowego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 12 - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług rehabilitacji” lub e-mailem na adres: gops@gopspotegowo.pl – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.03.3019r. do godz. 1000. O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty na wyżej podany adres. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

GraduatON

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potegowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 - na zasadzie kateringu, zamieszczone na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl, ofertę złożył 1 wykonawca, tj.:

EDEN CATERING, Kamila Żywiecka, ul. Grottgera 10A, 76-200 Słupsk - za cenę brutto: 1 porcji zupy z pieczywem - 3,70, 1 porcji drugiego dania 5,70 zł.

Oferta spełnia warunki zapytania cenowego.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o wyborze oferty.pdf)informacja o wyborze oferty.pdf[ ]80 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie prowadzi nabór osób chętnych do projektu pn. "Z nową energią" realizowany w partnerstwie Gminy Potęgowo i AdsMedia w Białogardzie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych w regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku 18-29 lat poprzez kompleksową aktywizację zawodowo- edukacyjną.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 11, tel. 59 8115114 w. 40, w godz. od 7.30 do 15.30.

z nową energią