Ogłoszenia

W dniach 25. czerwca do 1. lipca już po raz szósty obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Wiedzy o Osobach Głuchoniewidomych. Jak co roku jest on bezpośrednio związany z kolejna rocznicą urodzin Hellen Keller (27.05.1880-1.06.1968) – doskonale znanej na całym świecie głuchoniewidomej pisarki i działaczki społecznej, która udowadniała, że osoba głuchoniewidoma może również czerpać pełnie z życia, która stała się rzecznikiem praw osób głuchoniewidomych. Jej wybitna osobowość i determinacja sprawiły, że ostatecznie zaczęto dostrzegać możliwości i potrzeby tej najmniej licznej i wyjątkowej grupy osób z niepełnosprawnością. Niech będzie to czas na lepsze poznanie zagadnień związanych ze specyfiką jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu, ale też czas na poznanie osób, dla których to nieodłączny element życia – ich problemów, pasji, marzeń, doświadczeń w radzeniu sobie z codziennością. Przyjmuje się szacunkowo, że w Polsce żyje – co najmniej – siedem tysięcy takich osób.

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie informuje, iż przyjmowanie wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019 o:

* świadczenia rodzinne
* świadczenia wychowawcze 500+
* świadczenia „Dobry start” 300+

odbywać się będzie:

- w wersji elektronicznej od 1 lipca 2018r.,

- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018r. w dniach:

                                                                    Poniedziałek 7:30-15:30

                                                                    Wtorek 7:30-15:30

                                                                    Środa 7:30-17:30

                                                                    Czwartek 7:30-15:30

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2018r.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U z 2017 poz. 1952 z późn. zm.)

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2018r.

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2018r.

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2018r.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci( Dz. U. z 2017r. poz. 1851 z późn. zm):

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2018r.

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2018r.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA „DOBRY START (300+)”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 28 i § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018 poz. 1061):

  • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r., a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018r.

  • wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2018r., pozostawia się bez rozpatrzenia

  • ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie późnej niż do dnia 30 września 2018r.