Ogłoszenia

                     OHP 66dd2bf7cbd16c0f                                                                             osz    

 Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Słupsku

prowadzi nabór na bezpłatne kursy zawodowe na 2018r.

Spawacz MAG 135 - 10 osób (czas trwania około - 3 tygodnie)

Obsługa wózków jezdniowych - 10 osób (czas trwania około - 2 tygodnie)

Magazynier z obsługą wózków jezdniowych - 10 osób (czas trwania około - 4 tygodnie)

Realizacja w/w kursów na przełomie września - października

Oferta OSZ przeznaczona jest dla osób niepracujących i nieuczących się w wieku 18 – 25 lat.

Osoby po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają stosowne zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20
email:
osz.slupsk@ohp.pl, tel. (059) 842 63 13,

lub

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP, ul. Dunikowskiego 3 w Słupsku, tel. 59 840 21 97, email: mbp.slupsk@ohp.pl

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc wrzesień  2018r. odbędzie się w Banku Spółdzielczym Ustka Punkt Kasowy w Potęgowie w dniu 25.09.2018r.

Wypłata zasiłków z pomocy społecznej odbędzie się w dniu 25.09.2018r. w godz. od 10.00 do 14.00 w kasie tutejszego Ośrodka.

       Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w  Potęgowie uprzejmie  informuje,  iż  stosownie  do  § 12  ust.2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w termine do dnia:

1) 15 września danego roku szkolnego,
2) 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie serdecznie zaprasza wszystkie chętne panie do udziału w cyklicznych spotkaniach grupy wsparcia, które będą odbywały się od miesiąca września 2018 roku, w każdą trzecią środę miesiąca od godziny 10:00 do 12:00. Grupa ma charakter otwarty, tzn., że podczas całego cyklu spotkań, w dowolnym momencie do grupy mogą dołączyć nowe uczestniczki.

Celem grupy jest między innymi: lepsze poznanie siebie, poznanie swoich mocnych stron, zalet i możliwości, podniesienie samooceny, oderwanie od codziennych obowiązków, uzyskanie wsparcia psychologicznego i społecznego, rozwijanie umiejętności mówienia o własnych potrzebach i uczuciach, budowanie nadziei i siły na przeciwności losu i dnia codziennego.

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 19.09.2018r. o godzinie 10:00 w siedzibie tut. Ośrodka.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.