Ogłoszenia

Co się zmieni?

 • Nowelizacja programu Rodzina 500 plus przewiduje, że prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci do 18. roku życia

 • Wsparcie to zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców.

 • Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych.

Jak złożyć wniosek?

 • Sposoby składania wniosku o 500 plus na nowych zasadach nie zmieniają się. Tak jak w poprzednich latach, można to będzie zrobić:

- drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową)

- drogą elektroniczną (na stronie banku lub przez portal Emp@tia)

 • Aby uzyskać prawo do 500 plus na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

 • Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek dopiero po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Ważne!

Wnioski o 500 plus można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r, a tradycyjną – od 1 sierpnia 2019 r.

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest wzór wniosku do pobrania i wydruku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

Wnioski w wersji papierowej są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie pok. 13.

Ważne terminy !

 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa doświadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

 

          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza nabór kandydatów   na   stanowisko   pracy  ds.  księgowości   budżetowej i  środków  trwałych ( na zastępstwo)

Więcej informacji w załącznikach

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej i środków trwałych, nie doszło do zatrudnienia kandydata.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o wyniku naboru (2).pdf)informacja o wyniku naboru (2).pdf[ ]48 kB

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego (na zastępstwo)

 

Więcej informacji w załącznikach

W dniu 15.03.2019r. do Programu "Karta Seniora Gminy Potęgowo" przystąpiła firma

DELIKATESY CENTRUM  " U Młynarza" Sklep w Potęgowie oraz Łupawie

Lista aktualnych Partnerów w załączniku.