WARSZTATY KULINARNE W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

W dniu 25.05.2017r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, po raz kolejny, odbyły się warsztaty kulinarne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej PO PŻ.
  • Dzięki warsztatom uczestnicy mieli szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:
  • jak efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
  • jak przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Uczestnikami warsztatów były osoby zakwalifikowane do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.