TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ W 2018r


STYCZEŃ 2018r.          24.01.2018R.

LUTY 2018r.                 21.02.2018R.

MARZEC 2018r.            21.03.2018R

KWIECIEŃ 2018r.         25.04.2018R

MAJ 2018r.                   23.05.2018R

CZERWIEC 2018r.         20.06.2018R

LIPIEC 2018r.                25.07.2018R

SIERPIEŃ 2018r.           22.08.2018R

WRZESIEŃ 2018r.          25.09.2018R

PAŹDZIERNIK 2018r.       24.10.2018R

LISTOPAD 2018r.            21.11.2018R

GRUDZIEŃ 2018r.           18.12.2018R