Informacja o wyniku naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie  na stanowisko psychologa.

 

Informuję, iż w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Pirga, zam. Gdynia.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Pirga spełnia kryteria określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy psychologa.

Na podstawie dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna oceniła kandydatkę pozytywnie i zakwalifikowała do zatrudnienia w tutejszym Ośrodku.

 

                                                                                                                                      Kierownik GOPS                                                                                                                                                                                             Iwona Gierke