Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, Szkole Podstawowej w Skórowie oraz w Szkole Podstawowej w Łupawie  na zasadzie cateringu w roku 2018