TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2018r.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci( Dz. U. z 2017r. poz. 1851 z późn. zm):

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2018r.

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 października 2018r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2018r.