Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie prowadzi nabór osób chętnych do projektu pn. "Z nową energią" realizowany w partnerstwie Gminy Potęgowo i AdsMedia w Białogardzie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych w regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku 18-29 lat poprzez kompleksową aktywizację zawodowo- edukacyjną.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 11, tel. 59 8115114 w. 40, w godz. od 7.30 do 15.30.

z nową energią