Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż nie wpłynęły do tutejszego  Ośrodka  żadne  dokumenty  aplikacyjne na  w/w  stanowisko.