Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie z dnia 04.06.2019r. spełniają następujący kandydaci:

1. Marta Lutz zam. Mikorowo