W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Potęgowo informuje, iż na podstawie instrukcji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. działalność Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz Procedura "Niebieskiej Karty" kontynuowana jest w sposób zgodny z zaleceniami tj. sytuacja rodziny monitorowana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne zarówno przedstawicielom służb realizujących procedurę NK jak i rodzinom doświadczającym przemocy.

W przypadku podejrzenia eskalacji przemocy prosimy kontaktować się z Posterunkiem Policji w Potęgowie telefonicznie pod nr 59 848 02 16, 59 848 02 36 oraz GOPS w Potęgowie pod nr 59 811 51 14 lub za pośrednictwem telekomunikacji elektronicznej pod adresem : gops@gopspotegowo.pl

 

Dorota Malek

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

w Potegowie