Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w zwiazku z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informuje:

Od dnia 12 maja 2020r. przy głównym wejściu do siedziby Zespołu (od ul. Poniatowskiego) w godzinach od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku będzie wystawiona skrzynka na wnioski, do której będzie można wkładać wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, odwołania od orzeczeń, uzupełnienia braków formalnych / dokumentacji medycznej oraz inne wnioski i pisma kierowane do Zespołu.
Przy skrzynce znajdować się bedą również druki wnioskow niezbędne do składania wniosków o wydanie orzeczeń i legitymacji.

Więcej informacji w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (KOMUNIKAT SARC COV19 - 4 A3.pdf)KOMUNIKAT SARC COV19 - 4 A3.pdf[ ]496 kB