W związku z koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2020 na podejmowanie działań przeciwdziałających skutkom epidemii spowodowanej COVID-19 Rada Gminy Potęgowo uchyliła uchwałę Nr XX/181/2020 z dnia 27.02.2020r. wprowadzającą nową formę pomocy dla rodzin w postaci jednorazowego wsparcia rzeczowego z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o wartości do 200 zł na jedno dziecko, pn. „Potęgowska wyprawka”.

Ponowne wprowadzenie tej formy pomocy planowane jest w roku 2021.