TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2020r.

Zgodnie z art. 26 ustawy z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych( Dz. U. z 2020r.. poz. 111 z późn,.zm.):

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020r.

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października 2020r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020r.

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2020r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2021.