ministerstwo

Gmina Potęgowo otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 26.664 zł zł na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” w Ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Całkowity koszt Programu wyniesie 30.330 zł, w tym wkład własny gminy 6.666 zł.

W ramach Programu zakłada się wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez udzielenie doraźnej, czasowej pomocy
w formie usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów przy wykonywaniu dotychczasowych obowiązków przez zapewnienie im zastępstwa, dzięki któremu zyskają czas na odpoczynek i regenerację.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.