Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2 przyjmuje żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie
w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” .

Żądanie wydania zaświadczenia można składać osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu 59/8115114 w. 33 i 42 .

Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy o ograniczanie wizyt w Ośrodku
i w miarę możliwości załatwianie spraw w formie elektronicznej bądź
za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku GOPS lub poczty.

Szczegóły dotyczące programu „Czyste Powietrze” pod linkiem http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_czesc_II.pdf)oswiadczenie_czesc_II.pdf[oswiadczenie_czesc_II]220 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_czesc_III.pdf)oswiadczenie_czesc_III.pdf[ ]1379 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_czesc_IV.pdf)oswiadczenie_czesc_IV.pdf[oswiadczenie_czesc_IV]233 kB
Pobierz plik (wniosek_wydanie_zaswiadczenia_czesc_I.pdf)wniosek_wydanie_zaswiadczenia_czesc_I.pdf[wniosek_wydanie_zaswiadczenia_czesc_I]1681 kB