22 505 11 11dedykowana infolinia dla seniorów

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów została uruchomiona infolinia. Dzwoniąc pod podany numer telefonu, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Koszty zakupów pokryje senior. Pomc skierowana jest do osób powyżej 70 roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.

 wspieraj seniora infolinia