www.wspierajseniora.pl    – adres dla wolontariuszy

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów mogą zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie. 

wspieraj seniora wolontariusz