9 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Adopcji mający na celu promocję idei adopcji, zwiększenia świadomości społecznej w zakresie przysposobienia, a przede wszystkim szansy na nowy dom dla dzieci pozbawionych odpowiedniego środowiska rodzinnego.

Popularyzacja symbolu – uśmiechniętej dłoni - ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tematem adopcji, a w ślad za tym poszerzenia świadomości na jej temat wśród osób rozważających możliwość przysposobienia dziecka, a przede wszystkim zwiększenia szans na nowy dom dla dzieci pozbawionych odpowiedniego środowiska rodzinnego.

Możliwość wspólnego „świętowania” może też znacznie ułatwić rodzicom adopcyjnym realizowanie bardzo ważnego i jednocześnie niełatwego założenia, jakim jest jawność adopcji, która ma fundamentalne znaczenie dla jej powodzenia.

„Jeśli czujesz w sercu potrzebę adopcji dziecka, nie pozwól żeby strach Ci w tym przeszkodził” – Doug Chapman

9.11