LOGO Podprogram 2021 żywność

Wydawanie paczek żywnościowych w ramach POPŻ 2021
Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie
Informuje, iż zaplanowane wydawanie paczek żywnościowych w ramach PO PŻ  w m-cu lipcu 2022r.
 

ZOSTAŁO   ODWOŁANE!!!

Kolejne wydawanie paczek żywnościowych planowane jest w m-cu wrześniu 2022r.