Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie przypomina , iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 przyjmowane będą od dnia 01.08.2020r. , a przypadku wniosków elektronicznych – od dnia 01.07.2020r .
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz.U. z 2020r. poz. 808 z późn. zmian.) :
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2020 r. nastąpi do dnia 31 października 2020 roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2020 roku , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 30 listopada 2020 roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2020roku , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 grudnia 2020 roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2020 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2021 roku,

-w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do ostatniego dnia lutego 2021 roku.

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA „DOBRY START (300+)”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 28 i § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018 poz. 1061 z późn. zm.):

  • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. do 30 listopada 2020r., a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020r.

  • wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2020r., pozostawia się bez rozpatrzenia

  • ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie późnej niż do dnia 30 września 2020r.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie przesłana z następującego adresu poczty elektronicznej GOPS Potęgowo: dobrystart@gopspotegowo.pl


Prosimy nie odpowiadać na otrzymanego maila, który zawiera informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2020r.

Zgodnie z art. 26 ustawy z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych( Dz. U. z 2020r.. poz. 111 z późn,.zm.):

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2020r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2020r.

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października 2020r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2020r.

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2020r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2021.

GKRPA

PORADY TELEFONICZNE PUNKTU
KONSULTACYJNEGO GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

 

Z powodu stanu epidemii, Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie jest nieczynny w  związku z tym zachęcamy do korzystania z pomocy i porad telefonicznych.

Terapeuta uzależnień będzie dostępny pod numerem telefonu 603 796 211 w terminach:

 4 lipca 2020 r. od godz. 09:00 do godz.11:00

 15 lipca 2020r. od godz. 15:30 do godz. 17:30

Porady i pomoc w zakresie:
   - poradnictwa uzależnień,
   - wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,
   - wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
   - gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji
na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

 

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

 

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

1408x594

 

 

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konkurs na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Jury pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Prace laureatów pojawią się w kalendarzu na 2021 rok, którego druk zleci Ministerstwo. Dostaną go m.in. sędziowie koordynatorzy ds. mediacji oraz autorzy zwycięskich prac.

Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie z wiceministrem sprawiedliwości - Marcinem Romanowskim, podczas którego zostanie wykonana pamiątkowa fotografia oraz odbędzie się wręczenie nagród. Ponadto zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Dzień i Tydzień Mediacji oraz konferencję organizowaną corocznie przez Wydział ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Internauci wybiorą również, za pośrednictwem Facebook’a, laureata nagrody publiczności.

Na zwycięzców czekają: bezprzewodowe głośniki JBL oraz opaski (zegarki) monitorujące codzienną aktywność fizyczną, w tym pokonany dystans, fazy snu.

Dziękujemy za zainteresowanie konkursem i mnóstwo nadesłanych dotychczas prac.

Szczegóły konkursu dostępne są w zaktualizowanym regulaminie (poniżej).

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_konkursu_-_07072020.pdf)regulamin_konkursu_-_07072020.pdf[ ]186 kB