Ogłoszenia

Wójt Gminy Potęgowo ogłasza III nabór kandydatów na stanowisko

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie

Więcej informacji w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (SUG_Potegow III.pdf)SUG_Potegow III.pdf[ ]1281 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie - na zasadzie kateringu.

Więcej informacji w załącznikach

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

 

           W dniu 26.11.2019r komisja konkursowa Konkursu "Srebrne Serce"organizowanego w ramach projektu  "Srebrna Sieć" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na  lata 2014-2020  realizowanego  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Potęgowie, dokonała  oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru laureatów  na  podstawie niżej  wymienionych kryteriów:
a) osiągnięcia kandydata w obszarze działań na rzecz społeczności lokalnej,
b) wyróżniająca się postawa społeczna,
c) podejmowanie inicjatyw lokalnych,
d) promowanie działań seniorów i polityki senioralnej.

Komisja konkursowa przyznała:

I miejsce - Pani Renacie  Spławskiej
II miejsce - Panu Mieczysławowi Krymskiemu
III miejsce - Panu Zbigniewowi Ulaszek

Nagrody w postaci karty upominkowej okolicznościowej statuetki oraz dyplomu zostaną wręczone laureatom w dniu 19.12.2019r. podczas wigilijnego spotkania seniorów organizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

W dniu 07.12.2019r.(sobota)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie

będzie czynny w godz.730 - 1530.

     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że nie wpłynęły do tutejszego Ośrodka żadne dokumenty aplikacyjne na stanowisko pracownika socjalnego.

 

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o wyniku konkursu...pdf)informacja o wyniku konkursu...pdf[ ]48 kB