Ogłoszenia

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4A
76-200 Słupsk

KOMUNIKAT 2

PRZEWODNICZĄCEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku na podstawie:
- ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 r., poz. 433),
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii(Dz.U.2020 r., poz. 491),
- rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności(Dz.U. 2020 r., poz. 534)a także realizując kolejne zalecenia właściwych służb informuje:


1.Od dnia 16 marca 2020r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów
Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w siedzibie jednostki.
2.Od dnia 30.03.2020 r. wznawia się posiedzenia składów orzekającychz zastrzeżeniem orzekania bez udziału osób zainteresowanych na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej o ile jest ona wystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
3.Informacje o terminach posiedzeń składów orzekających przekazywane będą za pomocą poczty polskiej i/lub telefonicznie w uzasadnionych przypadkach.
4.Wstrzymuje się przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej osób uprawnionych.
5.Wstrzymuje się wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych do odwołania. O nowym terminie osoby będą powiadamiane pisemnie lub telefonicznie.
6.Osoby zainteresowane chcący złożyć:
- wnioski dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- odwołania od orzeczeń,
- wnioski o wydanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
- uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej,
- uzupełnianie braków formalnych we wnioskach

wykonywali obowiązek listownie za pośrednictwem poczty.
Uprasza się jednocześnie o podawanie dodatkowych informacji kontaktowych:
nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.

7.Uzupełnienie brakującej dokumentacji medycznej może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej:
pzdsoon@vp.pllub platformy e-PUAP.
8.Wszystkie sprawy, zapytania i podania należy przedkładaćza pośrednictwem poczty na adres:Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk,pocztą elektroniczną:pzdsoon@vp.pllub ePUAP (informacje dostępne pod adresem: bip.zoon.slupsk.pl)
9.Powiatowy Zespół doSpraw Orzekania o Niepełnosprawnościw Słupsku będzie funkcjonował w godzinach dotychczasowychtj. 7:30 –15:30.Numery telefonów:59 842 08 95,59 842 69 63, 59 840 20 98

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników Zespołu proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń prosząc jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń. 

                                                                                                           Z uszanowaniem
                                                                                                           Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
                                                                                                           do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
                                                                                                            w Słupsku.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4A
76-200 Słupsk

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Szanowni Państwo!
W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego przedstawiamy możliwe drogi komunikacji z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

1. Korespondencja za pomocą poczty na adres:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk

 

Uwaga w przypadku pism terminowych jak odwołania lub uzupełnienia braków uwzględnia się datę nadania w urzędzie pocztowym a nie datę wpływu.
2. Kontakt telefoniczny w godzinach od 7:30 do 15:30:
59 842 08 95,   59 842 69 63,   59 840 20 98
3. Korespondencja za pomocą poczty elektronicznej:

pzdsoon@vp.pl

4. Korespondencja za pomocą platformy ePUAP:
szczegółowe informacje na stronie: bip.zoon.slupsk.pl

 

Prosimy również o bieżące śledzenie komunikatów publikowanych na naszej stronie internetowej
bip.zoon.slupsk.pl

 

 

tel./fax: +48 59 842 08 95                                                                                                                                 pzdsoon@vp.pl
tel. +48 59 842 69 63                                                                                                                                        bip.zoon.slupsk.pl

 

Informujemy, że wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie, odbędzie się w dniu

31.03.2020 r. i w dniu 02.04.2020 r. w godzinach 8:00 - 14: 00.

Prosimy o zachowanie zasad obowiązujących w czasie epidemii.

Komunikat

 

Informujemy, iż przy drzwiach wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Potęgowie, przy ul. Szkolnej 2 została umieszczona skrzynka podawcza umożliwiająca mieszkańcom składanie korespondencji w formie papierowej.

Prosimy, aby kierowana w ten sposób korespondencja znajdowała się w zamkniętych kopertach oznaczonych danymi adresata (imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego).

 skrzynka podawcza 1

Przypominamy, iż od dnia 16 marca 2020r. do odwołania nie ma możliwości załatwiana spraw osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, przy ul. Szkolnej 2.

Pracownicy tutejszego Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 59/8115114.

Sposoby komunikacji z GOPS Potęgowo:
    1. Elektronicznie:
        a) poczta elektroniczna: 
gops@gopspotegowo.pl
        b) ePUAP: epuap.gov.pl
    2. Telefonicznie: 59 8115114

Składanie wniosków:
    1. Elektronicznie:
        a) Emp@tia: empatia.mpips.gov.pl (500+, Dobry start, świadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, pomoc społeczna)

b) ePUAP: epuap.gov.pl
        c) PUE ZUS: zus.pl (500+)
        d) bankowość elektroniczna (500+)

2. W formie papierowej (za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach
wejściowych do budynku GOPS, poczty
).

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

W związku z działaniami związanymi z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19 informujemy o pełnieniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie dyżurów, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Informacje można uzyskać każdego dnia, w godzinach 7.30 – 19.00

pod numerem telefonu 059 811 51 14