Ogłoszenia

Od 1 stycznia 2022 r. elektroniczne wnioski o świadczenia „500 plus” można składać do ZUS, aby uzyskać prawo do świadczenia na okres do 31 maja 2022 r. - to w przypadku jeśli rodzic dziecka obecnie nie pobiera tego świadczenia.

Jeśli w zeszłym roku składaliśmy już wniosek o „500 plus”, nie ma potrzeby składać go ponownie. Gminy kontynuują wypłaty już przyznanych świadczeń do końca maja 2022 r. Od 1 lutego 2022 r. będzie można złożyć wniosek do ZUS na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał rok i rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje w linku na stronie www.zus.pl

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, przysługuje nowe, dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Jest ono realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach RKO rodzice otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł miesięcznie przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane. Szczegółowe informacje w linku na stronie www.zus.pl

Wnioski o przyznanie świadczenia „500 plus” i RKO można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczeń oraz ich wypłatę przejął ZUS. Wszystkie pisma, informacje i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Sam sposób wypłaty świadczeń również się zmienił. Będą one wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

ZUS chce pomóc wszystkim rodzicom i opiekunom, którzy potrzebują informacji jak złożyć wniosek o „500 plus” oraz RKO. Klienci mogą skorzystać ze specjalnej infolinii pod numerem 22 290 55 00 lub umówić się na e-wizytę. Pracownicy ZUS pomogą również wypełnić wniosek o świadczenia we wszystkich placówkach Zakładu.

baner500RKO1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że Centrum Wsparcia Dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego wznowiło swoją działalność.

W ramach projektu oferowane jest całodobowe, profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami.

Centrum Wsparcia to jednostka udzielająca bezpłatnego wsparcia każdej osobie w kryzysie psychicznym, oferująca stały kontakt z psychologiem i psychoterapeutą.

Dostępni będą również tacy specjaliści jak: psychiatra, prawnik, seksuolog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny i asystent zdrowienia. Szczegółowy grafik dyżurów ww. specjalistów dostępny jest na stronie www.centrumwsparcia.pl.

 Kontakt ze specjalistami Centrum Wsparcia możliwy jest poprzez:

 • bezpłatny i całodobowy telefon: 800 702 222;
 • czat;
 • e-mail porady@centrumwsparcia.pl;
 • spotkania online ze specjalistami (tj. psychiatra, seksuolog) po uprzednim umówieniu i kwalifikacji;
 • sesje terapeutyczne, po uprzednim umówieniu i kwalifikacji

Centrum Wsparcia

  

W dniu 07.01.2022 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie

będzie nieczynny

w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 01.01.2022 roku.

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 04 stycznia 2022r. ustawy o dodatku osłonowym informujemy, że sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Wnioski można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysyłając na adres siedziby GOPS Potęgowo;
 • począwszy od 10 stycznia 2022r. osobiście - w wersji papierowej w siedzibie GOPS Potęgowo w pok. nr 10 i       pok. nr 13, w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Przychodząc do siedziby Ośrodka, prosimy pamiętać o stosowaniu zasad bezpieczeństwa - bezwzględnie należy korzystać z maseczek, przestrzegać zasad dezynfekcji i dystansu społecznego.

 • Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

     Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania (podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi).

             UWAGA! Niezbędny jest tu wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Szczegóły dotyczące realizacji ustawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Poniżej zamieszczamy do pobrania wniosek o dodatek osłonowy wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić.