Logo: "Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności"                                            Logo: "Unia Europejska - Europejski fundusz społeczny"

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, w okresie od 01.02.2012r. do 30.09.2013r. realizował projekt systemowy pn. „Mój wybór – aktywność” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany był do osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, mieszkających na terenie Gminy Potęgowo, mających lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w GOPS Potęgowo.

Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 20 kobiet i 9 mężczyzn z Gm. Potęgowo w latach 2012-2013.

W celu podniesienia aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu zorganizowano warsztaty wsparcia psychologicznego, warsztaty aktywizacji zawodowej, kurs komputerowy, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs spawacza, kurs obsługi wózków jezdniowych, kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, kurs prawa jazdy kat.B, warsztaty z zakresu ABC przedsiębiorczości, wizażu i stylizacji. Uczestnicy brali udział w spotkaniach grupy wsparcia oraz mieli dostęp do aktualnych ofert pracy zamieszczanych na stronach internetowych.

Dodatkowo skierowano i sfinansowano zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla 1 osoby.

W wyniku rekrutacji w latach 2012-2013, w projekcie wzięły udział 33 osoby (29 kobiet i 9 mężczyzn).

W dniu 27.09.2013r. w siedzibie GOPS Potęgowo, odbyło się uroczyste zakończenie projektu, w którym uczestniczyła Pani Danuta Huras – zastępca Wójta Gminy Potęgowo, Iwona Gierke – kierownik GOPS Potęgowo, kadra projektu oraz uczestnicy projektu. W miłej atmosferze wręczone zostały certyfikaty, potwierdzające ukończenie zajęć przewidzianych w ramach projektu.

Dla nas – realizatorów projektu, największym sukcesem jest zadowolenie osób w nim uczestniczących, wzmocnienie ich wiary w siebie oraz ich nowe perspektywy i wyzwania, z którymi w przyszłości chcą się zmierzyć.

W związku z zakończeniem projektu dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację za aktywne uczestnictwo i współpracę, jednocześnie życzymy wytrwałości w dążeniu do celu oraz sukcesów w każdej dziedzinie życia.

Projekt pn. „Mój wybór – aktywność” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poniżej prezentujemy zdjęcia z realizacji poszczególnych etapów działań.
Zdjęcie przedstawia kobietę siedzącą przy stole i pochylającą się nad kartką z "Drzewem Przeżyć".

Zdjęcie przedstawia kobiety siedzące wzdłuż stołu, wycinając fragmenty z gazet i kolorowego papieru.

 Zdjęcie przedstawia dwie kobiety rozmawiające ze sobą. Stoją one przed tablicą, na której zapisane są punkty dotyczące zasad dobrej komunikacji. Nad tablicą widoczne są obrazy kwiatów. W tle widać napis "POZWÓLMY LUDZIOM BYĆ SZCZĘŚLIWYM WEDŁUG ICH WŁASNEGO UZNANIA".

Zdjęcie przedstawia czterech mężczyzn siedzących przy stole. Jeden z nich rysuje mazakiem uproszczony obraz kobiety.Zdjęcie grupowe. W tle widać napis "POZWÓLMY LUDZIOM BYĆ SZCZĘŚLIWYMI WEDŁUG ICH WŁASNEGO UZNANIA".

Zdjęcie przedstawia dwoje ludzi: kobietę i mężczyznę, stojących przed planszą z uproszczonym rysunkiem kobiety wraz z wypisanymi jej cechami.

Zdjęcie przedstawia trzech mężczyzn chwilę przed nauką spawania.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę w masce wykonującego spaw.

 

Zdjęcie przedstawia mężczyznę z uniesioną maską patrzącego na uprzednio wykonany spaw.

Zdjęcie przedstawia 4 kobiety siedzące wzdłuż stołu przed ekranami laptopów.

Zdjęcie przedstawia 2 kobiety siedzące przed ekranami laptopów.

Zdjęcie grupowe. 6 osób siedzi na kanapie, 2 na podłodze a 3 stoją.

Zdjęcie ukazuje 3 kobiety uczące się obsługi kasy fiskalnej oraz nadzorujące je kobiety.

 

Zdjęcie przedstawia kobietą podczas nauki obsługi kasy fiskalnej.

Zdjęcie przedstawia dwoje mężczyzn. Jeden z nich uczy się obsług wózka widłowego, a drugi się mu przygląda.

 Zdjęcie przedstawia operatora wózka widłowego, który jest w trakcie przewożenia klatek.

Zdjęcie przedstawia operatora wózka widłowego.

Zdjęcie przedstawia operatora wózka widłowego wiozącego jedną z klatek.

 

Zdjęcie przedstawia 3 kobiety. Jedna robi manicure drugiej, podczas gdy trzecia bacznie się przygląda.

 

 

Zdjęcie przedstawia dłonie kobiety po zrobionym manicure.

 Na zdjęciu widać trzech mężczyzn uczących się do zawodu fryzjera, trenując na sztucznej głowie.

 

Na zdjęciu widzimy 2 kobiety siedzące przy stole i przeglądające prasę. Przy tym samym stole w tle siedzi 3 mężczyzn.

Zdjęcie przedstawia 4 osoby siedzące wzdłuż stołu: 2 kobiety i 2 mężczyzn. Przed nimi na stole leżą dokumenty.

 

 Na zdjęciu widać 5 kobiet uczących się do zawodu fryzjera uczących się na manekinie.

Na zdjęciu widać 3 kobiety. Jedna z nich trzyma prostownicę, aby wyprostować włosy drugiej.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę unoszącego maskę samochodu przeznaczonego do nauki jazdy.

Zdjęcie przedstawia kobietę siedzącą przy stole, zapisującą coś na kartce. Przed nią stoi filiżanka kawy oraz leżą książki do nauki przepisów drogowych.

Na zdjęciu widać kobietę i 3 mężczyzn siedzących przy stole z porozkładanymi na nim dokumentami.

Na zdjęciu widać kobietę siedzącą za biurkiem ze szklaną szybą.

Na zdjęciu widać mężczyznę siedzącego za biurkiem ze szklaną szybą.

 

Na zdjęciu widać grupę osób siedzącą wzdłuż stołu i zapisującą coś na kartkach.

Na zdjęciu widać 4 kobiety siedzące przy stole, czytające książki.

Na zdjęciu widać grupę osób siedzących przy stole.

 Na zdjęciu widać 3 kobiety siedzące przed ekranami laptopów. Jedna z nich gra w pasjansa.

 Na zdjęciu widać kobietę siedzącą przy biurku z otwartym laptopem.

Na zdjęciu widać grupę osób siedzących przy stole przed ekranami laptopów.

 Na zdjęciu widać grupę osób siedzących wzdłuż stołu. Przed sobą mają zamkniętego laptopa i niebieskie teczki.

Na zdjęciu widać grupę osób siedzących wzdłuż stołu. Przed sobą mają otwarte laptopy.

Na zdjęciu widać mężczyznę wręczającego dyplom kobiecie.

 Na zdjęciu widać grupę osób, która uczestniczyła w zajęciach kursu komputerowego.

Zdjęcie grupowe po ukończeniu kursu.

Na zdjęciu widać 4 kobiety. 3 z nich stoją i rozmawiają, a jedna siedzi przy stole odwrócona plecami.

Na zdjęciu stoją 2 kobiety i mężczyzna. Mężczyzna uściskuje dłoń jednej z kobiet.

Na zdjęciu widać 4 kobiety. 3 z nich stoją i rozmawiają, a jedna siedzi przy stole odwrócona w stronę pozostałych kobiet.