Projekty

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

Konkurs „Srebrne Serce”

Gminna Rada Seniorów w Potęgowie oraz Opiekun Wolontariatu, działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, zapraszają do udziału w Konkursie „Srebrne Serce”.

Celem Konkursu jest promowanie aktywności seniorów i ich zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkująca teren Gminy Potęgowo i wyróżniająca się szczególną aktywnością i zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnej.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów (za ich zgodą) są: pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty publiczne, jednostki prywatne, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, inne podmioty działające w sferze społecznej.

Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursu udostępnia się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 10 oraz na stronach internetowych: www.gopspotegowo.pl oraz www.potegowo.pl

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 10 – do dnia 12.10.2020r. do godz. 15.30, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Srebrne Serce”. Za dzień dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się dzień wpływu formularza zgłoszeniowego do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Komisja konkursowa do dnia 30.10.2020r. dokona oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru trzech laureatów, którzy zostaną nagrodzeni w formie karty upominkowej oraz okolicznościową statuetką
i dyplomem. Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu podczas spotkania zorganizowanego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora w m-cu listopadzie 2020r.

Konkurs odbywa się w projekcie „Srebrna Sieć”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziały w Konkursie!

 

 

W gminie Potęgowo w miesiącu lipcu 2020r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 23.07.2020r. w Szkole Podstawowej spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach zajęli się omawianiem zagadnień związanych ze stresem tj.przyczyny i objawy występowania stresu, sposoby radzenia sobie z nim,kontrola radzenia sobie ze stresem itp.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 16.07.2020r. W trakcie warsztatów omawiali podstawowe zagadnienia dotyczące inteligencji emocjonalnej. Odbyli ćwiczenia jak rozpoznawać emocje u siebie i innych jak nimi kierować itp.

Na uczestników obu szkoleń czekał pyszny obiad oraz słodkości. Mogli oni wspólnie porozmawiać przy kawie i herbacie, wymienić się poglądami i spostrzeżeniami. Wszyscy brali czynny udział w zajęciach. Każdy z nich był zadowolony.

                         warsztaty 21.07.2020 1  warsztaty 27.07.2020  warsztaty 27.07.2020 2

W Gminie Potęgowo w miesiącu lipcu 2020r. odbyły się kolejne warsztaty dla wolontariuszy  biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć", którzy opiekują się osobami starszymi.

W dniu 21.07.2020r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się wolontariusze, którzy w trakcie warsztatów z psychologiem   mogli poszerzyć wiedzę i umiejętności nt. radzenia sobie w sytuacji pandemii w opiece nad osobami starszymi oraz z zaburzeniami psychicznymi. Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. Pandemia COVID-19 może wiązać się z pojawieniem objawów psychicznych, aczkolwiek nie zawsze muszą one świadczyć o poważnych zaburzeniach. Niemniej jednak mogą rozwijać się pełne zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia depresyjne lub zespół stresu pourazowego. W tym okresie powinniśmy zadbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, ponieważ może ta sytuacja niekorzystnie wpływać na osoby przebywające w izolacji.
Spotkanie było okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu.

Warsztaty odbyły się z przestrzeganiem zasad obowiązujących w czasie pandemii.

a

W gminie Potęgowo w miesiącu czerwcu 2020r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 18.06.2020r. w Szkole Podstawowej spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach zajęli się omawianiem zagadnienia na temat rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji. Skupili się na ćwiczeniach dotyczących wypalenia zawodowego i obciążenia stresem.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 15.06.2020r. W trakcie szkolenia omawiali jak radzić sobie z uzależnieniem i współuzaleznieniem. Odbyli ćwiczenia dotyczące motywowania do zmian nawyków.

                                   IMG 20200615 121816                                  IMG 20200615 121813 

Dnia 28 lutego 2020 roku na terenie Gminy Potęgowo, w Szkole Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie, dzięki pracy pedagogów oraz przy znacznym wsparciu rodziców, odbyła się uroczystość „Dnia Babci i Dziadka”, na którą wychowankowie placówki zaprosili, także seniorów biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”.

Uczniowie szkoły poprzez recytację wierszy, śpiewy, tańce, gry na instrumentach, a także sceny kabaretowe z „życia wzięte” bawili i wzruszali zaproszonych gości, nieustannie podkreślając bardzo ważną rolę Seniorów w życiu każdej rodziny. W ten sposób wychowankowie chcieli podziękować kochanym babciom i dziadkom.

Na uczestników uroczystości czekały słodkości. Można było wspólnie porozmawiać przy kawie i herbacie, wymienić się poglądami i spostrzeżeniami.

skórowo                skórowo 12

W dniu 19.12.2019r. odbyła się Gminna Wigilia Seniorów podczas której uhonorowano laureatów Konkursu "Srebrne Serce" dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych społecznie seniorów. Komisja konkursowa przyznała I miejsce - Pani Renacie Spławskiej, II miejsce - Panu Mieczysławowi Krymskiemu, III miejsce - Panu Zbigniewowi Ulaszkowi oraz wyróżnienia.
Konkurs został zrealizowany w ramach projektu "Srebrna Siec"współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na  lata 2014-2020  realizowanego  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie

wigilia seniorów 20198wigilia seniorów 2019 9wigilia 2019 5

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Potegowie i w Skórowie przygotowali piękne kartki świąteczne, którymi obdarowali przybyłych seniorów.

                                                                      wigilia 2019 5 2

 listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

W gminie Potęgowo w miesiącu listopadzie 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 27.11.2019r. w Szkole Podstawowej spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach zajęli się omawianiem podstaw ergonomii otoczenia w mieszkaniu osoby starszej, zastosowaniem urządzeń wspomagających opiekę – teleopieka, opaski monilturujące , czujniki itp.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 26.11.2019r. W trakcie warsztatów omawiali podstawowe jednostki chorobowe w wieku senioralnym. Odbyli ćwiczenia różnicowania chorób otempiennych i zaburzeń.

Na uczestników obu szkoleń czekał pyszny obiad oraz słodkości. Mogli oni wspólnie porozmawiać przy kawie i herbacie, wymienić się poglądami i spostrzeżeniami. Wszyscy brali czynny udział w zajęciach. Każdy z nich był zadowolony.

                                          warsztaty 26.11.2019 3warsztaty 26.11.2019 5                                               warsztaty 26.11.2019 7warsztaty 26.11.2019 4warsztaty 26.11.2019 6

 

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

           W dniu 26.11.2019r komisja konkursowa Konkursu "Srebrne Serce"organizowanego w ramach projektu  "Srebrna Sieć" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na  lata 2014-2020  realizowanego  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Potęgowie, dokonała  oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru laureatów  na  podstawie niżej  wymienionych kryteriów:
a) osiągnięcia kandydata w obszarze działań na rzecz społeczności lokalnej,
b) wyróżniająca się postawa społeczna,
c) podejmowanie inicjatyw lokalnych,
d) promowanie działań seniorów i polityki senioralnej.

Komisja konkursowa przyznała:

I miejsce - Pani Renacie  Spławskiej
II miejsce - Panu Mieczysławowi Krymskiemu
III miejsce - Panu Zbigniewowi Ulaszek

Nagrody w postaci karty upominkowej okolicznościowej statuetki oraz dyplomu zostaną wręczone laureatom w dniu 19.12.2019r. podczas wigilijnego spotkania seniorów organizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

   listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

W Gminie Potęgowo w miesiącu listopadzie 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla wolontariuszy  biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć", którzy opiekują się osobami starszymi.

W dniu 22.11.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się wolontariusze, którzy w trakcie warsztatów z psychologiem mogli poszerzyć wiedzę nt. zaburzeń psychicznych oraz rozpoznawania potrzeb osób starszych z chorobami psychicznymi. Wolontariusze biorący udział w warsztatach mogli poszerzyć kompetencje, umiejętności komunikacji i współpracy z osobami starszymi z zaburzeniami psychicznymi

Spotkanie było okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu.

                   warsztaty 22.11.19warsztaty 22.11.19 2warsztaty 22.11.19 3

 

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

W Gminie Potęgowo w miesiącu październiku 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”.

W dniu 24.10.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach zajęli się omawianiem podstaw zasad żywienia osoby starszej, typów diet w wieku starszym, narzędzi do planowania diety, podawania posiłków.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 23.10.2019r. W trakcie warsztatów omawiali podstawy konfliktu, manipulacji i kłamstwa. Odbyli ćwiczenia jak postepować z osobami roszczeniowymi, manipulacyjnym, identyfikowali własne strategie radzenia sobie z konfliktami oraz poznawali techniki manipulacyjne stosowane w celu wykorzystywania osób starszych.

Oba spotkania były okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu.

                                 warsztaty 1warsztaty2