Projekty

logo

 

W dniu 07.09.2021r. Uczestnicy Klubu Seniora działającego w ramach projektu Srebrna Sieć II po omówieniu bieżących spraw przy kawie i poczęstunku, udali się na kolejny spacer z kijkami.

 

IMG 20210907 134805 IMG 20210907 123151 resized 20210907 014711954

logo

W dniu 24.08.2021r odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora działającego w ramach projektu Srebrna Sieć II. Przy poczęstunku, planszowkach i rozmowach Klubowicze mieli okazję do miłego spędzenia czasu.

  IMG 20210824 112151 resized 20210825 125140265                             IMG 20210824 125700 resized 20210825 125140043

logo

 

W dniu 15.08.2021 r. w Główczycach odbył się Piknik Senioralny w ramach projektu "Srebrna Sieć II", w którym uczestniczyły Kluby Seniora z powiatu słupskiego. Przy wyśmienitym poczęstunku oraz przy wspaniałej muzyce Klubowicze mieli okazję do integracji i zabawy.

 

IMG 20210815 151036 resized 20210823 125128586                    IMG 20210815 173949 resized 20210823 010621778

IMG 20210815 180200 resized 20210823 124822921       received 341686744357605

logo

 

W dniu 20.07.2021r. Uczestnicy Klubu Seniora w Potęgowie działającego w ramach projektu Srebrna Sieć II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 mieli zaszczyt gościć fizjoterapeutkę Panią Aleksandrę Włodarczyk. Udzieliła ona seniorom wiele wskazówek jak zachować dobrą kondycję i jaka forma ćwiczeń jest najlepsza dla seniorów. Zademonstrowała także, jak prawidłowo uprawiać nordic walking. Klubowicze pod okiem instruktorki wybrali się na krótki spacer z kijkami.

 

 

logo

 

W dniu 08.07.2021 r. Uczestnicy Klubu Seniora powołanego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 uczestniczyli w wycieczce do kręgielni. Podczas spotkania zapewniono poczęstunek i wyśmienitą zabawę dla seniorów.

IMG 20210708 134238 resized 20210712 083054751   IMG 20210708 134351 resized 20210712 083054536

IMG 20210708 122736 resized 20210712 083055159  IMG 20210708 132714 resized 20210712 083054951

logo

W dniu 06.07.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbyły się warsztaty informatyczne dla Uczestników Klubu Seniora powołanego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.
Pani Iwona Górska przedstawiła korzyści wynikające z posiadania konta na Facebooku i aplikacji Messenger. Pomogła zainstalować konta na smartfony Uczestników. Zostało założone konto Klubu Seniora oraz utworzona grupa na Messenger. Prowadząca warsztaty przedstawiła korzyści płynące z posiadania profilu zaufanego, udzieliła też szczegółowych informacji jak uzyskać login i hasło do profilu zaufanego.

           IMG 20210706 112142 resized 20210712 083200637  IMG 20210706 112203 resized 20210712 083200439   

IMG 20210706 112312 resized 20210712 083200182

 

Zachęcamy osoby starsze z terenu Gminy Potęgowo do korzystania z poradnictwa telefonicznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

SREBRNY TELEFON

Ponadto zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.srebrnasiec.pl, która zawiera aktualności dotyczące realizacji  projektu ,,Srebrna Sieć II" oraz wiele  przydatnych  i ciekawych  informacji dla seniorów.

fundusze europejskie

W dniu 25.06.2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora, który funkcjonuje w ramach projektu „Srebrna Sieć II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie Iwona Gierke oraz Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przywitali przybyłych gości oraz Uczestników Klubu Seniora.

Życzenia oraz upominki przekazała Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Słupsku Urszula Dąbrowska oraz członek Zarządu  powiatu Słupskiego Pan Marcin Kowalczyk.

Uroczystość uświetnił występ zespołu „Polanki” z Karżnicy pod kierunkiem Kierownika CPPL Pana Dariusza Narloch.

 1  xxx  

FB IMG 1624957873032   7

5  4

 

fundusze europejskie

 

W dniu 21.06.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne uczestników Klubu Seniora powołanego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych. Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie - Iwona Gierke przywitała Uczestników Klubu i przedstawiła Regulamin Klubu Seniora. Poniżej zdjęcia ze spotkania.

  IMG 20210621 112212 resized 20210628 011606031                   IMG 20210621 112221 resized 20210628 011606310

MINIST                                                  gmina Potegowo

 

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie finansowe w wysokości 16.702,50 zł na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez usługi asystenta.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma także ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz stymulować osobę niepełnosprawną do podejmowania aktywności, przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. przez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Na terenie Gminy Potęgowo program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. Wsparciem zostanie objęta 1 osoba z niepełnosprawnością, przez okres 6 miesięcy, w wymiarze 60 godzin miesięcznie.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.