realizacja projektu

Realizacja projektu „Srebrna sieć”

 

W miesiącu kwietniu 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i
opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 26.04.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie faktyczni, którzy na zajęciach omówili podstawowe jednostki chorobowe w życiu senioralnym (cz.2). Odbyli również ćwiczenia związane z rozróżnianiem chorób otępiennych i różnych zaburzeń.

Seniorzy spotkali się natomiast w dniu 25.04.2019r. W trakcie warsztatów rozmawiali o podstawach komunikacji międzyludzkiej w kontekście usługi opiekuńczej. Odbyli ćwiczenia jak rozpoznawać gesty, mimikę oraz poznali zasady komunikacji w wieku senioralnym.

W miesiącu lutym 2019r. odbyły się warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 27.02.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie faktyczni, biorący udział w projekcie. Na zajęciach zajęli się omawianiem podstawowych jednostek chorobowych w życiu senioralnym. Odbyli również ćwiczenia związane z rozróżnianiem chorób otępiennych i różnych zaburzeń.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 28.02.2019r. W trakcie warsztatów rozmawiali o rozpoznawaniu i zastosowaniu zachowań asertywnych, stawianiu i poszanowaniu granic. Odbyli również ćwiczenia jak radzić sobie z zachowaniami podporządkowującymi, przyjmowaniem komplementów, krytyką, nauką różnicowania krytyki konstrukcyjnej od destrukcyjnej, identyfikowaniem zachowań manipulacyjnych.