z nową energią. listownik.jpg

 

Na terenie Gminy Potęgowo trwa realizacja projektu  napisanego w partnerstwie przez AdsMedia Waldemar Hynda i Gminę Potęgowo, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych w regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach realizacji projektu "Z nową energią" uczestnicy odbyli spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem. Wszystkie osoby pozytywnie przeszły badania lekarskie medycyny pracy. Każdy dostał ubrania robocze oraz został ubezpieczony od NNW w trakcie trwania projektu.Trzy osoby ukończyły szkolenia zawodowe i pozytywnie zdały egzaminy certyfikujace: stylistka paznokci, pomocnik piekarza, pierwsza pomoc przedmedyczna, specjalistka ds.promocji. Aktualnie są na 3-miesięcznym stażu zawodowym. Dwie osoby ukończyły kurs na prawo jazdy kat. C, zdały egzamin wewnętrzny i czekają na egzamin państwowy. Wszyscy uczestnicy projektu mają wsparcie pośrednika pracy. Otrzymują zwrot kosztów dojazdu na staż.