logo

 

W związku z realizacją na terenie Gminy Potęgowo projektu „Srebrna sieć II” w miesiącu maju 2021r. rozpoczęto wdrażanie działań dla 10 niesamodzielnych seniorów i przekazano do ich użytku opaski monitorujące na rękę, wyposażone m.in. w: przycisk SOS, lokalizator GPS, czujnik upadku i tętna. Dzięki aktywowanej usłudze teleopieki domowej senior może szybko wezwać pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

Kolejne planowane działanie to wdrożenie sąsiedzkich usług opiekuńczych, dzięki którym uczestnicy projektu uzyskają pomoc w codziennym funkcjonowaniu.
Osoby, które będą świadczyły sąsiedzkie usługi opiekuńcze przeszły już szkolenie on-line w dniach: 30.03.2021r., 13 i 14.04.2021r. dotyczące przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie.
Wszyscy uczestnicy projektu są bardzo zadowoleni z okazanego im zainteresowania
i z niecierpliwością oczekują dalszego wsparcia.

 

       20210506 121735   20210506 123751  

    20210506 125643   20210506 134808