logo

W dniu 06.07.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbyły się warsztaty informatyczne dla Uczestników Klubu Seniora powołanego w ramach Projektu „Srebrna Sieć II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.
Pani Iwona Górska przedstawiła korzyści wynikające z posiadania konta na Facebooku i aplikacji Messenger. Pomogła zainstalować konta na smartfony Uczestników. Zostało założone konto Klubu Seniora oraz utworzona grupa na Messenger. Prowadząca warsztaty przedstawiła korzyści płynące z posiadania profilu zaufanego, udzieliła też szczegółowych informacji jak uzyskać login i hasło do profilu zaufanego.

           IMG 20210706 112142 resized 20210712 083200637  IMG 20210706 112203 resized 20210712 083200439   

IMG 20210706 112312 resized 20210712 083200182