Projekty

W dniu 19.12.2019r. odbyła się Gminna Wigilia Seniorów podczas której uhonorowano laureatów Konkursu "Srebrne Serce" dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych społecznie seniorów. Komisja konkursowa przyznała I miejsce - Pani Renacie Spławskiej, II miejsce - Panu Mieczysławowi Krymskiemu, III miejsce - Panu Zbigniewowi Ulaszkowi oraz wyróżnienia.
Konkurs został zrealizowany w ramach projektu "Srebrna Siec"współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na  lata 2014-2020  realizowanego  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie

wigilia seniorów 20198wigilia seniorów 2019 9wigilia 2019 5

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Potegowie i w Skórowie przygotowali piękne kartki świąteczne, którymi obdarowali przybyłych seniorów.

                                                                      wigilia 2019 5 2

 listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

W gminie Potęgowo w miesiącu listopadzie 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 27.11.2019r. w Szkole Podstawowej spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach zajęli się omawianiem podstaw ergonomii otoczenia w mieszkaniu osoby starszej, zastosowaniem urządzeń wspomagających opiekę – teleopieka, opaski monilturujące , czujniki itp.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 26.11.2019r. W trakcie warsztatów omawiali podstawowe jednostki chorobowe w wieku senioralnym. Odbyli ćwiczenia różnicowania chorób otempiennych i zaburzeń.

Na uczestników obu szkoleń czekał pyszny obiad oraz słodkości. Mogli oni wspólnie porozmawiać przy kawie i herbacie, wymienić się poglądami i spostrzeżeniami. Wszyscy brali czynny udział w zajęciach. Każdy z nich był zadowolony.

                                          warsztaty 26.11.2019 3warsztaty 26.11.2019 5                                               warsztaty 26.11.2019 7warsztaty 26.11.2019 4warsztaty 26.11.2019 6

 

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

           W dniu 26.11.2019r komisja konkursowa Konkursu "Srebrne Serce"organizowanego w ramach projektu  "Srebrna Sieć" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na  lata 2014-2020  realizowanego  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Potęgowie, dokonała  oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru laureatów  na  podstawie niżej  wymienionych kryteriów:
a) osiągnięcia kandydata w obszarze działań na rzecz społeczności lokalnej,
b) wyróżniająca się postawa społeczna,
c) podejmowanie inicjatyw lokalnych,
d) promowanie działań seniorów i polityki senioralnej.

Komisja konkursowa przyznała:

I miejsce - Pani Renacie  Spławskiej
II miejsce - Panu Mieczysławowi Krymskiemu
III miejsce - Panu Zbigniewowi Ulaszek

Nagrody w postaci karty upominkowej okolicznościowej statuetki oraz dyplomu zostaną wręczone laureatom w dniu 19.12.2019r. podczas wigilijnego spotkania seniorów organizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

   listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

W Gminie Potęgowo w miesiącu listopadzie 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla wolontariuszy  biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć", którzy opiekują się osobami starszymi.

W dniu 22.11.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się wolontariusze, którzy w trakcie warsztatów z psychologiem mogli poszerzyć wiedzę nt. zaburzeń psychicznych oraz rozpoznawania potrzeb osób starszych z chorobami psychicznymi. Wolontariusze biorący udział w warsztatach mogli poszerzyć kompetencje, umiejętności komunikacji i współpracy z osobami starszymi z zaburzeniami psychicznymi

Spotkanie było okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu.

                   warsztaty 22.11.19warsztaty 22.11.19 2warsztaty 22.11.19 3

 

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

W Gminie Potęgowo w miesiącu październiku 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”.

W dniu 24.10.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach zajęli się omawianiem podstaw zasad żywienia osoby starszej, typów diet w wieku starszym, narzędzi do planowania diety, podawania posiłków.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 23.10.2019r. W trakcie warsztatów omawiali podstawy konfliktu, manipulacji i kłamstwa. Odbyli ćwiczenia jak postepować z osobami roszczeniowymi, manipulacyjnym, identyfikowali własne strategie radzenia sobie z konfliktami oraz poznawali techniki manipulacyjne stosowane w celu wykorzystywania osób starszych.

Oba spotkania były okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu.

                                 warsztaty 1warsztaty2

      listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

W Gminie Potęgowo w miesiącu wrześniu 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”.

W dniu 26.09.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach omówili podstawy teoretyczne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyli również ćwiczenia z opatrywania ran i udzielania pierwszej pomocy.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 25.09.2019r. W trakcie warsztatów poznali podstawy autoprezentacji i podnoszenia własnej aktywności. Odbyli również ćwiczenia dotyczące zasad autoprezentacji i wdrożenia ich do życia codziennego.

Oba spotkania były okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu.

 

            srebrna sieć4srebrna sieć 1srebrna sieć 5                               srebrna sieć 2                              srebrna sieć 6

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

Konkurs „Srebrne Serce”

 

Gminna Rada Seniorów w Potęgowie oraz Opiekun Wolontariatu, działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, zapraszają do udziału w Konkursie „Srebrne Serce”.

Celem Konkursu jest promowanie aktywności seniorów i ich zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkująca teren Gminy Potęgowo i wyróżniająca się szczególną aktywnością i zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnej.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów (za ich zgodą) są: pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty publiczne, jednostki prywatne, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, inne podmioty działające w sferze społecznej.

Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursu udostępnia się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 11 oraz na stronach internetowych: www.gopspotegowo.pl oraz www.potegowo.pl

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 11 – do dnia 8.11.2019r. do godz. 15.30, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Srebrne Serce”. Za dzień dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się dzień wpływu formularza zgłoszeniowego do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Komisja konkursowa do dnia 30.11.2019r. dokona oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru trzech laureatów, którzy zostaną nagrodzeni w formie karty upominkowej oraz okolicznościową statuetką
i dyplomem. Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu podczas spotkania wigilijnego organizowanego w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie w m-cu grudniu 2019r.

Konkurs odbywa się w projekcie „Srebrna Sieć”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziały w Konkursie!

 


 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy.docx)Formularz zgłoszeniowy.docx[ ]92 kB
Pobierz plik (Regulamin Konkursu.odt)Regulamin Konkursu.odt[ ]113 kB

 z nową energią. listownik.jpg

 

Na terenie Gminy Potęgowo trwa realizacja projektu  napisanego w partnerstwie przez AdsMedia Waldemar Hynda i Gminę Potęgowo, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych w regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach realizacji projektu "Z nową energią" uczestnicy odbyli spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym i psychologiem. Wszystkie osoby pozytywnie przeszły badania lekarskie medycyny pracy. Każdy dostał ubrania robocze oraz został ubezpieczony od NNW w trakcie trwania projektu.Trzy osoby ukończyły szkolenia zawodowe i pozytywnie zdały egzaminy certyfikujace: stylistka paznokci, pomocnik piekarza, pierwsza pomoc przedmedyczna, specjalistka ds.promocji. Aktualnie są na 3-miesięcznym stażu zawodowym. Dwie osoby ukończyły kurs na prawo jazdy kat. C, zdały egzamin wewnętrzny i czekają na egzamin państwowy. Wszyscy uczestnicy projektu mają wsparcie pośrednika pracy. Otrzymują zwrot kosztów dojazdu na staż.

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

W gminie Potęgowo w miesiącu czerwcu 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”.

W dniu 25.06.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się seniorzy, którzy w trakcie warsztatów omówili podstawy identyfikowania objawów stresu oraz sposoby radzenia sobie nim. Ćwiczyli również zachowania relaksacyjne.

Natomiast w dniu 26.06.2019r. odbyły się warsztaty dla opiekunów faktycznych. Tematyka spotkania obejmowała teoretyczne i praktyczne zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

                     gopspotegowo.pl 2      gopspotegowo.pl6

          IMG 20190625 101346          gopspotegowo.pl 4         gopspotegowo.pl5  

realizacja projektu

Realizacja projektu „Srebrna sieć”

 

W miesiącu kwietniu 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i
opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 26.04.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie faktyczni, którzy na zajęciach omówili podstawowe jednostki chorobowe w życiu senioralnym (cz.2). Odbyli również ćwiczenia związane z rozróżnianiem chorób otępiennych i różnych zaburzeń.

Seniorzy spotkali się natomiast w dniu 25.04.2019r. W trakcie warsztatów rozmawiali o podstawach komunikacji międzyludzkiej w kontekście usługi opiekuńczej. Odbyli ćwiczenia jak rozpoznawać gesty, mimikę oraz poznali zasady komunikacji w wieku senioralnym.

W miesiącu lutym 2019r. odbyły się warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 27.02.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie faktyczni, biorący udział w projekcie. Na zajęciach zajęli się omawianiem podstawowych jednostek chorobowych w życiu senioralnym. Odbyli również ćwiczenia związane z rozróżnianiem chorób otępiennych i różnych zaburzeń.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 28.02.2019r. W trakcie warsztatów rozmawiali o rozpoznawaniu i zastosowaniu zachowań asertywnych, stawianiu i poszanowaniu granic. Odbyli również ćwiczenia jak radzić sobie z zachowaniami podporządkowującymi, przyjmowaniem komplementów, krytyką, nauką różnicowania krytyki konstrukcyjnej od destrukcyjnej, identyfikowaniem zachowań manipulacyjnych.