Projekty

logo

Gminny Ośrodek Pomocy w Potęgowie ogłasza rekrutację osób do projektu „Srebrna sieć II”, kierowanego do mieszkańców Gminy Potęgowo w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz do opiekunów faktycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Panią Dorotą Malek -pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 13, tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udziału w projekcie zamieszczone są
w publikowanym poniżej regulaminie.

Do pobrania:

 

 logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przystąpił do realizacji Projektu „Srebrna Sieć II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest powiat słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, natomiast partnerami: Gmina Kobylnica, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Altra Consulting spółka z o.o. Non profit z siedzibą w Gdańsku, Stowarzyszenie My dla Was z siedzibą w Przytocku.

Projekt „Srebrna sieć II” stanowi kontynuację i uzupełnienie działań pierwszego projektu „Srebrna sieć”, którego celem było utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.

Projekt „Srebrna sieć II” skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz do opiekunów faktycznych.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

 • całodobowe, zdalne usługi opiekuńcze – teleopieka,
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • rehabilitacja domowa,
 • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • szkolenia dla opiekunów faktycznych,
 • szkolenie przygotowujące dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • powstanie sieci klubów seniora,
 • animacja środowiska seniorów poprzez organizację pikników senioralnych,
 • prowadzenie wolontariatu senioralnego,
 • warsztaty dla seniorów,
 • utworzenie 2 nowych rad seniorów i wzmocnienie istniejących gminnych rad seniorów
 • powstanie Powiatowej Rady Senioralnej,
 • telefoniczne poradnictwa senioralne – Srebrny telefon,
 • szkolenia dla wolontariuszy i rad seniorów.

Na realizację zadań w ramach projektu Srebrna sieć II” Gmina Potęgowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 356.570 zł, przy czym wkład własny stanowi kwota 17.710 zł (łącznie środki – 374.280 zł).

Projekt realizowany będzie w okresie od grudnia 2020r. do czerwca 2023r.

 

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

W dniu 10.12.2020 r. odbyły się warsztaty dla wolontariuszy osób starszych, w Projekcie „Srebrna Sieć”, realizowanym w Gminie Potęgowo.

Na spotkaniu omówione zostały tematy znaczenia tradycji Świąt Bożego Narodzenia – zwyczaje świąteczne i wigilijne w Polsce. Wolontariusze oprócz zdobywania umiejętności wykonywania ozdób świątecznych, które potem przekażą seniorom, mieli okazję wymienić się dobrymi praktykami oraz doświadczeniami w opiece nad osobami starszymi.

Warsztaty odbyły się z przestrzeganiem zasad obowiązujących w czasie pandemii.

           1      2

 

                 3     4

 

   gmina Potegowo                         woj                     logo waga

 

Uczymy się przez całe życie, a obecna sytuacja związana z zagrożeniem pandemicznym zwiększa nasze zapotrzebowanie na aktywności, które zapobiegają osamotnieniu i zapełniają wolny czas. Dotyczy to szczególnie osób samotnych w wieku emerytalnym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie wraz z Stowarzyszeniem WAGA z Gdańska wyszli naprzeciw tym potrzebom i wspólnie zrealizowali projekt „Pakiety kreatywne dla seniorów” w Gminie Potęgowo.

Najpierw Stowarzyszenie WAGA przygotowało 125 pakietów, w których znajdowały się materiały plastyczne, m.in. kolorowanki, filcowy jeż do ozdobienia, wosk pszczeli do samodzielnego wykonania świecy i ozdoby do kartki bożonarodzeniowej. Każdy pakiet zawierał także propozycję ćwiczeń gimnastycznych, zadania z zakresu rozwoju osobistego, a także ćwiczenia treningu umysłu. Były też porady dietetyczne.

Potem pracownicy GOPS w Potęgowie od 12 października do 9 listopada br. raz w tygodniu dostarczali pakiety do miejsc zamieszkania ponad 50 seniorów i seniorek. Byli to mieszkańcy Grąbkowa, Karznicy, Żochowa, Skórowa i Potęgowa.

Z ankiet podsumowujących wynika, że seniorzy i seniorki najbardziej docenili urozmaicony zakres materiałów w pakietach, ich regularne dostarczanie bezpośrednio do domów oraz kontakt z pracownikami GOPS, którzy raz w tygodniu przynosiły nowe teczki z materiałami.
• „Co poniedziałek otrzymywałam pakiet, na który czekałam z niecierpliwością i ciekawością, co dzisiaj będzie w pakiecie”.
• „Miły wysiłek dla umysłu (myślenie, rysunki, gimnastyka)”.
• „Wspaniały projekt, bardzo ciekawa rozrywka, ucieczka od nudy”.
• „Bawiłam się świetnie, dziękuję”.

To niektóre cytaty z ankiet.

Według seniorów samodzielna praca nad pakietami wpłynęła na poprawę nastroju i uatrakcyjniła czas wolny.

Projekt „Pakiety kreatywne dla seniorów” zakończył się, ale być może akcję warto będzie powtórzyć.

Projekt był wspófinansowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

 

      IMG 20201117 113200                                   IMG 20201117 113244             

                                 IMG 20201117 113208 IMG 20201117 113239

 

          IMG 20201117 113219     IMG 20201117 113226     IMG 20201117 113232

 

             IMG 20201117 113214           IMG 20201117 113250

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8


W dniu 27.11.2020 r. uroczyście zostały wręczone nagrody w konkursie Srebrne Serce.

Laureaci nie kryli wzruszenia i radości, że ich zaangażowanie i aktywność społeczna została zauważona i doceniona.

 

IMG 20201127 091822 resized 20201127 111651068 kopia   IMG 20201127 094153                                          

                                                                                     IMG 20201127 110348 resized 20201127 111412023  IMG 20201127 101844 resized 20201127 111412655

 

 

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8


W dniu 27.10.2020r komisja konkursowa Konkursu "Srebrne Serce"organizowanego w ramach projektu  "Srebrna Sieć"  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na  lata 2014-2020  realizowanego  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Potęgowie, dokonała  oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru laureatów  na  podstawie niżej  wymienionych kryteriów:
a) osiągnięcia kandydata w obszarze działań na rzecz społeczności lokalnej,
b) wyróżniająca się postawa społeczna,
c) podejmowanie inicjatyw lokalnych,
d) promowanie działań seniorów i polityki senioralnej.

Komisja konkursowa przyznała:
I miejsce - Pani Marii Krymskiej
II miejsce - Pani Alinie Woźniak-Jakobs
III miejsce - Panu Ryszardowi Nosko
wyróżnienie - Pani Teresie Mazur
Nagrody w postaci karty upominkowej, okolicznościowej statuetki oraz dyplomu zostaną wręczone laureatom  Konkursu  podczas  spotkania seniorów zorganizowanego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

gmina Potegowo                  woj                 logo waga

 

Prace wykonane przez seniorów biorących udział w projekcie "Pakiet dla seniora", którego liderem jest Stowarzyszenie WAGA w Gdańsku.

   praca 1   praca 2   praca 3   praca 4

 

              gmina Potegowo                  woj                 logo waga

 

Seniorzy biorący udział w projekcie "Pakiet dla seniora",  którego liderem jest Stowarzyszenie WAGA w Gdańsku otrzymali drugi pakiet materiałów do prac.

                                     waga 2      waga

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

W miesiącu wrześniu br. odbyły się kolejne warsztaty dla opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć” w Gminie Potęgowo.

W dniu 23.09.2020r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach omówili przyczyny i objawy starzenia się mózgu, jak również zagadnienia związane z aktywacją osób starszych. Odbyli także ćwiczenia mające na celu usprawnianie pracy mózgu, szczególnie w wieku senioralnym.

 

                  opiekunowie3          2          opiekunowie5

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

W dniu 10.09.2020r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć” w Gminie Potęgowo. Tematyka spotkania dotyczyła głównie zasad żywienia osoby starszej. Seniorzy odbyli również trening pamięci i koncentracji.

Natomiast w dniu 11.09.2020r. odbyło się spotkanie opiekunów faktycznych w w/w projekcie. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia związane z występowaniem jednostek chorobowych w wieku starczym.

Oba spotkania zostały zorganizowane w Szkole Podstawowej w Potęgowie.

 

 

                            1                               3 senior