Projekty

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

 

W miesiącu sierpniu 2020r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć” w Gminie Potęgowo.

W dniu 12.08.2020r. w Szkole Podstawowej spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach omówili zagadnienia dotyczące wieku geriatrycznego i związane z nim problemy zdrowotne oraz wymagania dotyczące opieki itp.

Natomiast seniorzy spotkali się w dniu 13.08.2020r. W trakcie zajęć omówili zagadnienia dotyczące podstawowej pomocy przedmedycznej przy ukąszeniach, złamaniach, udarach mózgu, atakach podaczki. Odbyli także ćwiczenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

 

              warsztaty sierpień            warsztaty sierpień 3l            warsztaty sierpień

gmina Potegowo                         woj                         logo waga

 

Od dnia 12.10.2020r. rusza wydawanie materiałów do prac w ramach projektu "Pakiet dla seniora",  którego liderem jest Stowarzyszenie WAGA w Gdańsku. Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Pomorskiego w ramach konkursu „Promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną”.

IMG 20201007 080534 resized 20201007 080812208

 

gmina Potegowo                woj              logo waga

 

Pakiety dla seniorów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przystąpił do realizacji projektu pn. „Pakiety dla seniorów”, którego liderem jest Stowarzyszenie WAGA w Gdańsku. Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Pomorskiego w ramach konkursu „Promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną”.

W projekcie prowadzone będą działania o charakterze ponadlokalnym prowadzące do przeciwdziałania poczuciu osamotnienia i bezradności osób starszych, będących w wieku emerytalnym.

25 seniorów z terenu Gminy Potęgowo otrzyma bezpłatnie 5 pakietów rozwojowych (1 raz w tygodniu 1 pakiet), zawierających materiały do samodzielnej realizacji z zakresu: Gimnastyka, Rozwój osobisty, Trening umysłu, Plastyka. Rekomendowane terminy dostarczania pakietów do miejsca zamieszkania/przebywania seniorów to: 12.10.2020r., 19.10.2020r., 26.10.2020r., 2.11.2020r., 9.11.2020r.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem pakietów prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

Konkurs „Srebrne Serce”

Gminna Rada Seniorów w Potęgowie oraz Opiekun Wolontariatu, działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, zapraszają do udziału w Konkursie „Srebrne Serce”.

Celem Konkursu jest promowanie aktywności seniorów i ich zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku powyżej 60 roku życia, zamieszkująca teren Gminy Potęgowo i wyróżniająca się szczególną aktywnością i zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnej.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów (za ich zgodą) są: pełnoletnie osoby fizyczne, podmioty publiczne, jednostki prywatne, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, inne podmioty działające w sferze społecznej.

Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursu udostępnia się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 10 oraz na stronach internetowych: www.gopspotegowo.pl oraz www.potegowo.pl

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 10 – do dnia 12.10.2020r. do godz. 15.30, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Srebrne Serce”. Za dzień dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się dzień wpływu formularza zgłoszeniowego do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Komisja konkursowa do dnia 30.10.2020r. dokona oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru trzech laureatów, którzy zostaną nagrodzeni w formie karty upominkowej oraz okolicznościową statuetką
i dyplomem. Nagrody zostaną wręczone laureatom Konkursu podczas spotkania zorganizowanego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora w m-cu listopadzie 2020r.

Konkurs odbywa się w projekcie „Srebrna Sieć”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziały w Konkursie!

 

 

W gminie Potęgowo w miesiącu lipcu 2020r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 23.07.2020r. w Szkole Podstawowej spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach zajęli się omawianiem zagadnień związanych ze stresem tj.przyczyny i objawy występowania stresu, sposoby radzenia sobie z nim,kontrola radzenia sobie ze stresem itp.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 16.07.2020r. W trakcie warsztatów omawiali podstawowe zagadnienia dotyczące inteligencji emocjonalnej. Odbyli ćwiczenia jak rozpoznawać emocje u siebie i innych jak nimi kierować itp.

Na uczestników obu szkoleń czekał pyszny obiad oraz słodkości. Mogli oni wspólnie porozmawiać przy kawie i herbacie, wymienić się poglądami i spostrzeżeniami. Wszyscy brali czynny udział w zajęciach. Każdy z nich był zadowolony.

                         warsztaty 21.07.2020 1  warsztaty 27.07.2020  warsztaty 27.07.2020 2

W Gminie Potęgowo w miesiącu lipcu 2020r. odbyły się kolejne warsztaty dla wolontariuszy  biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć", którzy opiekują się osobami starszymi.

W dniu 21.07.2020r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się wolontariusze, którzy w trakcie warsztatów z psychologiem   mogli poszerzyć wiedzę i umiejętności nt. radzenia sobie w sytuacji pandemii w opiece nad osobami starszymi oraz z zaburzeniami psychicznymi. Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. Pandemia COVID-19 może wiązać się z pojawieniem objawów psychicznych, aczkolwiek nie zawsze muszą one świadczyć o poważnych zaburzeniach. Niemniej jednak mogą rozwijać się pełne zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia depresyjne lub zespół stresu pourazowego. W tym okresie powinniśmy zadbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, ponieważ może ta sytuacja niekorzystnie wpływać na osoby przebywające w izolacji.
Spotkanie było okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu.

Warsztaty odbyły się z przestrzeganiem zasad obowiązujących w czasie pandemii.

a

W gminie Potęgowo w miesiącu czerwcu 2020r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 18.06.2020r. w Szkole Podstawowej spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach zajęli się omawianiem zagadnienia na temat rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji. Skupili się na ćwiczeniach dotyczących wypalenia zawodowego i obciążenia stresem.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 15.06.2020r. W trakcie szkolenia omawiali jak radzić sobie z uzależnieniem i współuzaleznieniem. Odbyli ćwiczenia dotyczące motywowania do zmian nawyków.

                                   IMG 20200615 121816                                  IMG 20200615 121813 

Dnia 28 lutego 2020 roku na terenie Gminy Potęgowo, w Szkole Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie, dzięki pracy pedagogów oraz przy znacznym wsparciu rodziców, odbyła się uroczystość „Dnia Babci i Dziadka”, na którą wychowankowie placówki zaprosili, także seniorów biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”.

Uczniowie szkoły poprzez recytację wierszy, śpiewy, tańce, gry na instrumentach, a także sceny kabaretowe z „życia wzięte” bawili i wzruszali zaproszonych gości, nieustannie podkreślając bardzo ważną rolę Seniorów w życiu każdej rodziny. W ten sposób wychowankowie chcieli podziękować kochanym babciom i dziadkom.

Na uczestników uroczystości czekały słodkości. Można było wspólnie porozmawiać przy kawie i herbacie, wymienić się poglądami i spostrzeżeniami.

skórowo                skórowo 12

W dniu 19.12.2019r. odbyła się Gminna Wigilia Seniorów podczas której uhonorowano laureatów Konkursu "Srebrne Serce" dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych społecznie seniorów. Komisja konkursowa przyznała I miejsce - Pani Renacie Spławskiej, II miejsce - Panu Mieczysławowi Krymskiemu, III miejsce - Panu Zbigniewowi Ulaszkowi oraz wyróżnienia.
Konkurs został zrealizowany w ramach projektu "Srebrna Siec"współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na  lata 2014-2020  realizowanego  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie

wigilia seniorów 20198wigilia seniorów 2019 9wigilia 2019 5

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Potegowie i w Skórowie przygotowali piękne kartki świąteczne, którymi obdarowali przybyłych seniorów.

                                                                      wigilia 2019 5 2

 listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

W gminie Potęgowo w miesiącu listopadzie 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”. W dniu 27.11.2019r. w Szkole Podstawowej spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach zajęli się omawianiem podstaw ergonomii otoczenia w mieszkaniu osoby starszej, zastosowaniem urządzeń wspomagających opiekę – teleopieka, opaski monilturujące , czujniki itp.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 26.11.2019r. W trakcie warsztatów omawiali podstawowe jednostki chorobowe w wieku senioralnym. Odbyli ćwiczenia różnicowania chorób otempiennych i zaburzeń.

Na uczestników obu szkoleń czekał pyszny obiad oraz słodkości. Mogli oni wspólnie porozmawiać przy kawie i herbacie, wymienić się poglądami i spostrzeżeniami. Wszyscy brali czynny udział w zajęciach. Każdy z nich był zadowolony.

                                          warsztaty 26.11.2019 3warsztaty 26.11.2019 5                                               warsztaty 26.11.2019 7warsztaty 26.11.2019 4warsztaty 26.11.2019 6