IMG 6637

 Dnia 26.03.2019 w godz. 09.00 - 13.00  odbędą się  warsztaty kulinarne i dietetyczne w Środowiskowym Dom Samopomocy w Potęgowie

Zajęcia poprowadzi Pani Sylwia Laskowska.

 

                 W dniu 16.11.2018r. od godziny 9°°do godziny 15°°

                     Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

            rozpoczyna wydawanie paczek żywnosciowych

     w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potegowie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie kontynuuje działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 (PO PŻ).
Przy współpracy z Fundacją Bocianie Gniazdo w Runowie, od listopada br. prowadzona będzie nieodpłatna dystrybucja artykułów spożywczych wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Potęgowo.

W ramach działań Fundacji Bocianie Gniazdo w Runowie osoby, które otrzymały skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, mogą korzystać ze wsparcia w postaci żywności cyklicznie dystrybuowanej w formie paczek oraz uczestniczyć w warsztatach aktywizacji społecznej. Mogą również brać udział w warsztatach dietetycznych, kulinarnych oraz edukacji ekonomicznej, organizowanych przez Bank Żywności w Słupsku.

W ramach Podprogramu 2018 wydawane będą następujące artykuły żywnościowe:

groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe,  filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy, olej rzepakowy, gołabki w sosie pomidorowym.

logo na stronę internetową PO Pż

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie kontynuuje działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017 (PO PŻ).

Przy współpracy z Fundacją Bocianie Gniazdo w Runowie, od października br. prowadzona jest nieodpłatna dystrybucja artykułów spożywczych wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Potęgowo.

Realizowane będą również działania w ramach środków towarzyszących, o których mowa w Programie.

Celem Programu Operacyjnego PO PŻ 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

W ramach działań Fundacji Bocianie Gniazdo w Runowie osoby, które otrzymały skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, mogą korzystać ze wsparcia w postaci żywności cyklicznie dystrybuowanej w formie paczek oraz uczestniczyć w warsztatach aktywizacji społecznej. Mogą również brać udział w warsztatach dietetycznych, kulinarnych oraz edukacji ekonomicznej, organizowanych przez Bank Żywności w Słupsku.

W ramach Podprogramu 2017 wydawane będą następujące artykuły żywnościowe:

groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie.

Paczki żywnościowe wydawane są w raz w m-cu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie w godz. 8.30 – 15.00

popz logotypy mini

 

 Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie prowadzi kwalifikację osób i rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy udzielają pracownicy socjalni w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Szkolnej 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.

Pomocą żywnościową w ramach Programu moga być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji codzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ststus uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnijącego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie (kryterium dochodowe obowiązujące od 01.10.2018r.)

W załączeniu wzór skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 1. W ramach PO PŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017, Organizacja Partnerska o zasięgu Lokalnym - Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie, współpracowała z Bankiem Żywności z siedzibą w Słupsku.

 2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach, do których trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4l.

 3. Za pośrednictwem Fundacji Bocianie Gniazdo w Runowie oraz Gmninnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, pomoc żywnościowa trafiła do 704 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 4. Osobom potrzebującym wydano: 29.274,22 kg żywności, 5.361 paczek żywnościowych, 0 posiłków.

 5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszacych. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 29 osób.

 6. Rodzaje warsztatów: 

     a) Ekonomiczne - 1 spotkanie dla 13 uczestników,

    b) Żywieniowe - 1 spotkanie dla 10 uczestników,

    c) Kulinarne - 1 spotkanie dla 9 uczestników,

   d) Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 7 uczestników.