Ogłoszenia

łapki

Serdecznie zapraszamy dzieci do 15 r.ż z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu, który będzie przedstawiał wizerunek asystenta rodziny w oczach dziecka.
Celem konkursu jest podtrzymanie relacji asystenta rodziny z dziećmi, alternatywna forma twórczego spędzania czasu, a także pobudzenie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci.
Plakat należy wykonać w dowolnej technice, w formacie A4. Prace prosimy podpisać na odwrocie plakatu imieniem i nazwiskiem.
Termin składania prac do 11.12.2020r. do godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie, pokój nr 13.
Komisja konkursowa w składzie: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, asystent rodziny oraz pracownik socjalny, wyłoni 3 najlepsze prace. Dla autorów najciekawszych prac czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

kredki

słowieniec

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WCZASOWY „SŁOWINIEC”

Poddąbie, Promenada Słońca 24, 76-270 Ustka

 

Informujemy, iż od dnia 16 listopada 2020 funkcjonuje w naszym obiekcie izolatorium dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Zgłosić się do nas może każdy pacjent na podstawie skierowania lekarza pierwszego kontaktu, skierowania szpitalnego oraz decyzji Sanepidu.

Przyjmujemy osoby z potwierdzonym zakażeniem i przechodzące chorobę Covid-19 w sposób bezobjawowy oraz skąpoobjawowy.

Każdy, kto nie ma warunków do odbywania izolacji w domu, może spędzić ten czas u nas. Zapewniamy wygodę, smaczne posiłki, opiekę pielęgniarską oraz lekarską. Jeśli nie chcecie narażać najbliższych na zachorowanie bądź kwarantannę to jest to najlepsze rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 517 117 550.

Pobyt dla pacjentów naszego izolatorium jest bezpłatny, koszt pobytu jest refundowany przez NFZ.

 

 

Pozdrawiamy

Załoga Słowińca

 

 

16.11.2020r Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

" Każdy z nas jest inny,  ale wszyscy jesteśmy sobie równi"

 

dzien tolerancji

 

 

logo

Informujemy, iż w okresie od dnia 3 listopada 2020r. do 6 listopada 2020r. nie ma możliwości załatwiana spraw osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, przy ul. Szkolnej 2.

Pracownicy tutejszego Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 59/8115114.

Sposoby komunikacji z GOPS Potęgowo:
    1. Elektronicznie:
        a) poczta elektroniczna: gops@gopspotegowo.pl
        b) ePUAP: epuap.gov.pl
    2. Telefonicznie: 59 8115114
   - świadczenia rodzinne i wychowawcze
Pani Ewa Nosko - nazwiska na litery A- K
tel. 730 981 561
Pani Jagoda Podlewska – nazwiska na litery L – Ż

tel. 730 351 387

Fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne , dodatki mieszkaniowe, Karta Dużej Rodziny
Pani Wioletta Maniak
tel. 530 435 980
Pomoc społeczna:
Pani Dorota Malek
tel. 530 435 949
Pani Monika Skwarek
tel. 530 432 080
Pani Małgorzata Różańska
tel. 530 436 263  

Składanie wniosków:
    1. Elektronicznie:
        a) Emp@tia: empatia.mpips.gov.pl (500+, Dobry start, świadczenia rodzinne,
           fundusz alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, pomoc społeczna)

       b) ePUAP: epuap.gov.pl
        c) PUE ZUS: zus.pl (500+)
        d) bankowość elektroniczna (500+)

   2. W formie papierowej (za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach
       wejściowych do budynku GOPS, poczty).

 

Prosimy, aby korespondencja kierowana za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdowała się
w zamkniętych kopertach oznaczonych danymi adresata (imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego).

Za utrudnienia przepraszamy.

 

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

W dniu 27.10.2020r komisja konkursowa Konkursu "Srebrne Serce"organizowanego w ramach projektu  "Srebrna Sieć" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na  lata 2014-2020  realizowanego  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Potęgowie, dokonała  oceny zgłoszonych kandydatur i wyboru laureatów  na  podstawie niżej  wymienionych kryteriów:
a) osiągnięcia kandydata w obszarze działań na rzecz społeczności lokalnej,
b) wyróżniająca się postawa społeczna,
c) podejmowanie inicjatyw lokalnych,
d) promowanie działań seniorów i polityki senioralnej.

Komisja konkursowa przyznała:

I miejsce - Pani Marii Krymskiej
II miejsce - Pani Alinie Woźniak-Jakobs
III miejsce - Panu Ryszardowi Nosko
wyróżnienie - Pani Teresie Mazur

Nagrody w postaci karty upominkowej, okolicznościowej statuetki oraz dyplomu zostaną wręczone laureatom  Konkursu  podczas  spotkania seniorów zorganizowanego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.