Ogłoszenia

BIEG

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że w wyniku zakończenia konkursu na stanowisko asystenta rodziny została wybrana:

Pani Joanna Paryż-Kaczmarek zam. Potęgowo

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA ASYSTENT RODZINY.pdf)INFORMACJA ASYSTENT RODZINY.pdf[ ]64 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie informuje, iż stosownie do § 12 ust.2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do dnia :
1) 15 września danego roku szkolnego,
2) 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U z 2020 poz. 111 z późn. zm.)

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2021 r.
  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.