Ogłoszenia

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

informuje o wydawaniu paczek żywnościowych w ramach PO PŻ  Podprogram 2021 z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie:

- 19.05.2022 r. w godz. 9:00 - 12:00  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż w związku z trwającym kryzysem spowodowanym działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatny Portal prawny dla osób uciekajacych z Ukrainy - http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl - dostępny w trzech językach: polskim, ukrainskim i angielskim.

Portal służy osobom pomagającym uchodźczyniom z Ukrainy. 
W  kwietniu 2022 r. Klub Seniora działający w ramach projektu Srebrna Sieć II  i finansowany  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  (RPO WP 2014-2020 ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczył w spotkaniach:
06.04.2022r. Spotkanie z dietetykiem Darią Opara;
12.04.2022r. Warsztaty rękodzielnicze - gościnnie w Gminnej Bibliotece w Potęgowie oraz symboliczne śniadanie wielkanocne z pracownikami biblioteki;
28.04.2022r. Spotkanie z informatykiem na warsztatach cyfrowych.
dietet
warszt wielkanoc
wielkan.1
warszt. cyfrowe
wielkan
informatyk
W marcu 2022 r. Klub Seniora działający w ramach projektu Srebrna Sieć II  i finansowany  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczył w spotkaniach:
08.03.2022r. Spotkanie z okazji Święta Kobiet. Seniorki odwiedził Wójt Gminy Potęgowo Pan Dawid Litwin.
18.03.2022r. Wyjazd do Filharmonii w Słupsku na koncert "Wiosenne Poruszenie"
25.03.2022r. Spotkanie z Ewą Warwas  psychologiem. Tematem rozmów była sytuacja geopolityczna w Polsce.Pani psycholog udzieliła rad i wskazówek jak radzić sobie ze stresem, strachem i jak rozmawiać z dziećmi o wojnie.

08.03.22 1 08.03.22

koncert

psycholog

psycholog 1