Ogłoszenia

Powszechny Spis Rolny 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:

- Świadczenie dobry start – w wysokości 300 zł,
- Świadczenia rodzinne,
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. można składać od 1 lipca 2020 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 trwający od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. można składać od 1 lipca 2020 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) można składać od 1 lipca 2020 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

– systemów teleinformatycznych banków
– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl
– platformy usług elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue

W związku ze stanem pandemii, co związane jest z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego,  apelujemy o składanie wniosków drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w GOPS.

Dopiero od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o świadczenia  rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenie dobry start będzie można składać również bezpośrednio w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2020/2021 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2019.

Informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na kolejny okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

WZÓR plakat rachmistrz kopia pan2

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

informuje o wydawaniu paczek żywnościowych w ramach PO PŻ  z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie:
- 25.06.2020r. w godz 8:00 - 14:00 
  - 26.06.2020r. w godz 9:00 - 13:00.  
Prosimy o zachowanie zasad obowiązujących w czasie epidemii.

Z dniem 18.05.2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zostaje otwarty dla interesantów, przy ograniczeniach jak niżej:

1. wejście do siedziby Ośrodka możliwe jest tylko i wyłącznie przy zachowaniu przez interesantów zasad ochrony osobistej, tj. : zakryte usta i nos
maską lub innym elementem (chustka lub apaszka), zdezynfekowane dłonie i założone rękawiczki;

2. w pomieszczeniach Ośrodkach może przebywać nie więcej niż dwóch interesantów jednocześnie.

 

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy jednocześnie o ograniczanie wizyt  w Ośrodku i w miarę możliwości załatwianie spraw w formie elektronicznej ,  telefonicznie i za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku GOPS.

 

Zalecane sposoby komunikacji z GOPS Potęgowo:
    1. Elektronicznie:
        a) poczta elektroniczna: 
gops@gopspotegowo.pl
        b) ePUAP: epuap.gov.pl
    2. Telefonicznie: 59 8115114

Składanie wniosków:
    1. Elektronicznie:
        a) Emp@tia: empatia.mpips.gov.pl (500+, Dobry start, świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, pomoc społeczna)

b) ePUAP: epuap.gov.pl
        c) PUE ZUS: zus.pl (500+)
        d) bankowość elektroniczna (500+)

    2. W formie papierowej (za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach
wejściowych do budynku GOPS lub 
Poczty Polskiej).