Ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne konkursu na stanowisko pracownika socjalnego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Potęgowie informuje, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie z dnia 13.09.2019r. spełniają następujący kandydaci:

1. Małgorzata Różańska zam. Warcimino.

Załączniki:
Pobierz plik (lista kandydatów.pdf)lista kandydatów.pdf[ ]48 kB

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że nie wpłynęły do tutejszego Ośrodka żadne dokumenty aplikacyjne na stanowisko Instruktora terapii zajeciowej.

 

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o wyniku konk..pdf)informacja o wyniku konk..pdf[ ]48 kB

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza konkurs na stanowisko pracy instruktora terapii zajęciowej.

Więcej informacji w załącznikach.

                                                    

 GKRPA   

                                                Gminna Komisja   Rozwiązywania Problemów

                                                                Alkoholowych w Potęgowie

 

  zaprasza na spotkania

PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Porady i pomocy w zakresie:

  • poradnictwa uzależnień,

  • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,

  • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,

  • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji

na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

 

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

Najbliższe spotkania:

9 października 2019r. od 15:300 do 17:30 w świetlicy wiejskiej w Łupawie

23 października 2019r. od 15:300 do 17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

13 listopada 2019r. od 15:30 do 17:30- w świetlicy wiejskiej w Łupawie

20 listopada 2019r. od 15:30 do 17:30 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

3 grudnia 2019r. od 15:30 do 17:30- w świetlicy wiejskiej w Łupawie

11 grudnia 2019r. od 15:30 do 17:30 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

 

Możliwość umówienia spotkania za pośrednictwem pracowników GOPS
pod nr
59/8115114 wew. 39

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

      listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

W Gminie Potęgowo w miesiącu wrześniu 2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i opiekunów faktycznych biorących udział w projekcie unijnym „Srebrna sieć”.

W dniu 26.09.2019r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie spotkali się opiekunowie, którzy na zajęciach omówili podstawy teoretyczne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyli również ćwiczenia z opatrywania ran i udzielania pierwszej pomocy.

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 25.09.2019r. W trakcie warsztatów poznali podstawy autoprezentacji i podnoszenia własnej aktywności. Odbyli również ćwiczenia dotyczące zasad autoprezentacji i wdrożenia ich do życia codziennego.

Oba spotkania były okazją do wspólnych rozmów, wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego spędzenia czasu. 

          srebrna sieć 1 srebrna sieć 7srebrna sieć4                          srebrna sieć 6                         srebrna sieć 2