Ogłoszenia


zdjcie alkoholwka na stron                      

   PORADY TELEFONICZNE PUNKTU
KONSULTACYJNEGO GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

 

 

Z powodu stanu epidemii, Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie jest nieczynny w  związku
z tym zachęcamy do korzystania z pomocy i porad telefonicznych.

Terapeuta uzależnień będzie dostępny pod numerem telefonu 603 796 211 w terminach:

 • 10 października 2020 r. od godz. 09:00 do godz.11:00

 • 14 października 2020r. od godz. 15:30 do godz. 17:30

Porady i pomoc w zakresie:

 • poradnictwa uzależnień,

 • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,

 • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,

 • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji

na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

 

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

 

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

      gmina Potegowo                                       woj                          logo waga

Pakiety dla seniorów”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przystąpił do realizacji projektu pn. „Pakiety dla seniorów”, którego liderem jest Stowarzyszenie WAGA w Gdańsku. Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Pomorskiego w ramach konkursu „Promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną”.

W projekcie prowadzone będą działania o charakterze ponadlokalnym prowadzące do przeciwdziałania poczuciu osamotnienia i bezradności osób starszych, będących w wieku emerytalnym.

25 seniorów z terenu Gminy Potęgowo otrzyma bezpłatnie 5 pakietów rozwojowych (1 raz w tygodniu 1 pakiet), zawierających materiały do samodzielnej realizacji z zakresu: Gimnastyka, Rozwój osobisty, Trening umysłu, Plastyka. Rekomendowane terminy dostarczania pakietów do miejsca zamieszkania/przebywania seniorów to: 12.10.2020r., 19.10.2020r., 26.10.2020r., 2.11.2020r., 9.11.2020r.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem pakietów prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.

 

 

W dniu 15.09.2020r. do Programu "Karta Seniora Gminy Potęgowo" przystąpiła firma

Zakład Opieki Zdrowotnej W. Polaczuk, M. Polaczuk,

z siedzibą w Potęgowie,ul. Kościuszki 4a

Lista aktualnych partnerów w załączniku

Zapraszamy osoby powyżej 18 roku życia do udziału w szkoleniach zaplanowanych w projekcie pt. „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje”:

 • 120 lekcyjne kursy komputerowe - zgodne z ramami DIGCOMP

 • 120 lekcyjne kursy języka angielskiego lub niemieckiego - zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

 • kursy zawodowe – tematyka i zakres zgodnie ze wskazaniem uczestnika

 

W ramach planowanych kursów zapewniamy:

 • elastyczne godziny zajęć

 • realizacja w pobliżu miejsca zamieszkania / pracy uczestników

 • wyszkoloną kadrę o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym

 • bezpłatne materiały szkoleniowe

 • dofinansowanie kosztów opieki nad osobami zależnymi w czasie trwania szkolenia

 • realizację w pobliżu miejsca zamieszkania/pracy uczestników

 • możliwość prowadzenia kursów online

 

Rekrutacja online oraz szczegóły dotyczące projektu znajdują się stronie: http://centrumidea.eu/projekty/sukces-poprzez-wyzsze-kwalifikacje