Zamówienia publiczne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potegowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Potegowie, Szkole Podstawowej w Skórowie oraz Szkole Podstawowej w Łupawie na zasadzie kateringu w roku 2021

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf[ ]112 kB

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje o otwarciu ofert na prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, Szkole Podstawowej w Łupawie oraz w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2021 - na zasadzie cateringu, otwarcie ofert 23.12.2020r. o godz. 10:15.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf[ ]80 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie - na zasadzie kateringu.

Więcej informacji w załącznikach

Załączniki:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2020 - na zasadzie kateringu, ofertę złożyła jedna firma tj.:

Firma Handlowo- Usługowa "Dominika", Dominika Drużba,ul. Lipowa 1b, 76-230 Potęgowo, za cenę brutto 1 porcji drugiego dania - 6,00 zł brutto.

Oferta spełnia warunki zapytania cenowego.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o wyborze oferty 1.pdf)informacja o wyborze oferty 1.pdf[ ]80 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie - na zasadzie kateringu.

Więcej informacji w załącznikach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług rehabilitacji dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie (szczegóły w zapytaniu cenowym).

Odpowiednio wypełniony formularz zapytania cenowego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 12 - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług rehabilitacji” lub e-mailem na adres: gops@gopspotegowo.pl – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.03.3019r. do godz. 1000. O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty na wyżej podany adres. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potegowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 - na zasadzie kateringu, zamieszczone na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl, ofertę złożył 1 wykonawca, tj.:

EDEN CATERING, Kamila Żywiecka, ul. Grottgera 10A, 76-200 Słupsk - za cenę brutto: 1 porcji zupy z pieczywem - 3,70, 1 porcji drugiego dania 5,70 zł.

Oferta spełnia warunki zapytania cenowego.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o wyborze oferty.pdf)informacja o wyborze oferty.pdf[ ]80 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na „prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 – na zasadzie kateringu.

Więcej informacji w załącznikach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potegowie informuje,  iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe dotyczące prowadzenia dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potegowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 - na zasadzie kateringu, zamieszczone na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl oraz przesłane do 4 firm, ofertę złożył 1 wykonawca, tj.

EDEN CATERING, Kamila Żywiecka, ul. Grottgera 10A, 76-200 Słupsk - za cenę brutto 1 gorącego posiłku dwudaniowego - 7,20 zł ( w tym zupa z pieczywem - 2,40 zł brutto oraz drugie danie - 4,80 zł brutto).

W związku z tym, iż w/w Wykonawca odstąpił od podpisania umowy na prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach na warunkach zaproponowanych przez Zamawiającego, postępowanie unieważnia się.

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie (2).pdf)zawiadomienie (2).pdf[ ]2478 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na „prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 – na zasadzie kateringu.

Więcej informacji w załącznikach.