Ogłoszenia

W dniu 15 czerwca 2021r. Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022. Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej. Przyznawaniem i wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany numer rachunku bankowego.

Wnioski można składać od 1 lipca wyłącznie online:
przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
przez bankowość elektroniczną
przez portal PUE ZUS.
Wnioski należy składać do 30 listopada.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny (na zastępstwo)

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.docx)Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.docx[informacja dotycząca danych osobowych]15 kB
Pobierz plik (kwestionariusz_osobowy_.docx)kwestionariusz_osobowy_.docx[kwestionariusz osobowy]13 kB
Pobierz plik (nabór asystent.pdf)nabór asystent.pdf[nabór na stanowisko Asystenta Rodziny]421 kB
Pobierz plik (oświadczenie.docx)oświadczenie.docx[oświadczenie]18 kB

 

kdr

 

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

 W dniu 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r.
o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).
              W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny  uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej  formy Karty.
Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.           
            W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał obowiązek  z urzędu i bezpłatnie przyznać Karty tradycyjne osobom, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jeżeli osoby te miały przyznaną wyłącznie elektroniczną formę Karty.              

 

 

 

GKRPA

 

 

PORADY TELEFONICZNE PUNKTU  

 KONSULTACYJNEGO GMINNEJ KOMISJI

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

 

Z powodu stanu epidemii, Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie jest nieczynny w  związku z tym zachęcamy do korzystania z pomocy i porad telefonicznych.

Terapeuta uzależnień będzie dostępny pod numerem telefonu 603 796 211 w terminach:

  • 5 czerwca 2021r. od godz. 09:00 do godz. 11:00;
  • 9 czerwca 2021r. od godz. 15:30 do godz. 17:30;
  • 3 lipca 2021r. od godz. 09:00 do godz. 11:00;
  • 7 lipca 2021r. od godz. 15:30 do godz. 17:30;
  • 7 sierpnia 2021r. od godz. 09:00 do godz. 11:00;
  • 11 sierpnia 2021r. od godz. 15:30 do godz. 17:30.

Porady i pomoc w zakresie:

  • poradnictwa uzależnień,
  • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,
  • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
  • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji

na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną  pomoc, wsparcie i dyskrecję!

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.