Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie informuje, iż przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze na okres zasiłkowy 2017/2018 odbywa się:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie przypomina , iż od dnia 01.08.2017 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 489 z późn. zmian.) :
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia
31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2017 roku , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2017roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 grudnia 2017r.

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2017 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2017 roku,

-w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do ostatniego dnia lutego 2018 roku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie informuje, iż stosownie do § 12 ust.2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do dnia :
1) 15 września danego roku szkolnego,
2) 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Bezpłatne szkolenie komputerowe

Certyfikat Microsoft Office Specjalist lub IC3

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujacych do zdobycia Ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Microsoft Office Specjalist oraz IC3 dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

  • w wieku 18-64 lata,
  • zamieszkujących teren województwa pomorskiego,
  • zatrudnionych lub samozatrudnionych,
  • chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy

Oferujemy:

  • bezpłatne szkolenie przygotowujące do zdobycia Certyfikatu Microsoft Office Specjalist lub IC3 (80h i 120h),
  • bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie Certyfikatu Microsoft lub IC3,
  • materiały dydaktyczne,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Microsoft lub IC3,
  • możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Microsoft Office Specjalist lub IC3,
  • wspaniałą interaktywną atmosferę zajęć w kameralnych 12 osobowych grupach.

Zgłoś się! Podwyższ swoje kwalifikacje!

Rekrutacja już trwa zatem pilnie zapraszam do kontaktu osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu - ilość miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, tel. 59 8115 114

Informujemy, iż od 1 sierpnia br. można składać wnioski o świadczenia wychowawcze w ramach programu "Rodzina 500 plus" na nowy okres świadczeniowy.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie przyjmują interesantów w sprawach świadczeń wychowawczych w pok. nr 13, w dniach:

- poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30-15.30,

- środa w godzinach od 07.30 do 17.30.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można również złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu: empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Formularze wniosków wraz z załącznikami są dostępne do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 13, w Urzędzie Gminy w Potęgowie, ul .Kościuszki 5, pok. nr 15 oraz na stronie internetowej www.gopspotegowo.pl (zakładka świadczenia wychowawcze).

Przypominamy, iż w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku nastepuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc pażdziernik następuje do dnia 30 listopada tego roku.