Ogłoszenia

Bezpłatna kolonoskopia 2018

Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych przesiewowych badań kolonoskopowych w ramach profilaktyki raka jelita grubego. Z badań mogą skorzystać osoby, które nie wykonywały kolonoskopii przez ostatnie 10 lat, nie mają objawów raka jelita grubego i są w wieku 50-65 lat (urodzeni w latach 1952-1967) - młodsze roczniki wyłącznie z rodzin, w których występowały zachorowania na ten typ nowotworu. Badania wykonywane są w Pracowni Endoskopii SALUS w Słupsku przy ul. Zielonej 8 przez doświadczonych specjalistów chirurgów. Rejestracja odbywa się pod dedykowanym numerem telefonu: 721 212 137 oraz ogólnym: 59 848 90 00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centrum Zdrowia SALUS,  www.klinikasalus.pl w dziale PROFILAKTYKA - jelito grube.

W załączeniu ankieta oraz szczegółowe informacje dotyczące badania.

Załączniki:
Pobierz plik (ankieta.pdf)ankieta.pdf[ ]144 kB
Pobierz plik (badania kolonoskopowe.pdf)badania kolonoskopowe.pdf[ ]112 kB
Pobierz plik (kolonoskopia inf..pdf)kolonoskopia inf..pdf[ ]112 kB

   KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

„POMORSKIE DLA SENIORA”

 Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora i Samorządu podejmującego
szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz
upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki
senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.

 Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

 ZWYCZAJNY – NIEZWYCZAJNY SENIOR,

 SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM - MIEJSCE ULUBIONE PRZEZ SENIORÓW.

 Konkurs trwa od dnia 25 KWIETNIA DO DNIA 10 MAJA 2018R.

 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2018r.

 W Konkursie mogą uczestniczyć:

 W kategorii ZWYCZAJNY – NIEZWYCZAJNY SENIOR: osoby powyżej 60 roku
życia,  z terenu Województwa Pomorskiego, wyróżniające się w
sposób szczególny i zasłużony dla społeczności senioralnej.

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego, Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Potęgowie

zdjcie alkoholwka na stron

zaprasza na spotkania

PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Porady i pomocy w zakresie:

  • poradnictwa uzależnień,

  • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,

  • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,

  • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji

na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

Najbliższe spotkania:

10 maja 2018r. od 1200 do 1400 -w świetlicy wiejskiej w Łupawie

24 maja 2018r. od 1200 do 1400 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

7 czerwca 2018r. od 1200 do 1400 -w świetlicy wiejskiej w Łupawie

21 czerwca 2018r. od 1200 do 1400 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

Możliwość umówienia spotkania za pośrednictwem pracowników GOPS
pod nr
59/8115114 wew.39

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

Rusza XI edycja konkursu "Policjant, który mi pomógł"

logo ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł"

 

 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ serdecznie zaprasza do składania zgłoszeń w XI edycji ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł". Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji oraz instytucji (z wyjątkiem Policji). Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja br. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Policjant, który mi pomógł" to konkurs, organizowany nieprzerwanie od 2008 roku przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. Jego istotą jest  wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w wymienionym obszarze.

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno osoby indywidualne, jak i przedstawiciele organizacji oraz instytucji (z wyjątkiem Policji). Laureatów konkursu wybierze Kapituła, składająca się z pracowników Pogotowia „Niebieska Linia” IPZ, laureatów ostatnich trzech edycji oraz przedstawiciela Komendanta Głównego Policji. 

Wybór laureatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień, zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja br. za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php bądź tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając dane kontaktowe zgłaszającego, dane wyróżnionego policjanta oraz uzasadnienie tego wyboru (skorzystać tu można z załączonego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl).

Laureaci otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji oraz organizatora konkursu podczas Centralnych Obchodów Święta Policji. 

objaśnienia do wnioskuGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż od dnia 01 stycznia 2018r. Kara Dużej Rodziny dostępna jest w formie tradycyjnej ( tj. plastikowej) oraz elektronicznej ( tj. na urządzeniach mobilnych) . W tym celu należy złożyć w tutejszym Ośrodku stosowny wniosek oraz wypełnić załącznik ZKDR-04- Informacja o osobach , które będą mogły wyświetlić kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych .
Karta dużej Rodziny w formie elektronicznej jest atrakcyjnym narzędziem ułatwiającym korzystanie z przysługujących zniżek, dzięki usłudze geolokalizacji, która umożliwia szybkie znalezienie najbliższych Partnerów.
Z opłaty za wydanie elektronicznej Kary Dużej Rodziny zwolnieni są członkowie rodzin wielodzietnych wnioskujący od razu o obie formy kart oraz również ci dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 01stycznia 2018r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019r.
Wnioski o przyznanie  Karty Duzej Rodziny można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem  PIU Emp@tia.

- wniosek o Kartę Dużej Rodziny https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/10500/1/1/KDR%20-%20wniosek%20od%201%20stycznia%202018.pdf
- objaśnienia do wniosku

(link)objaśnienia do wniosku

- załącznik ZKDR-04 https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/10500/1/1/ZKDR-04%20-%20zalacznik%20dot.%20osob%20uprawnionych%20do%20wyswietlania%20karty%20elektronicznej.pdf

- instrukcja wypełnienia załącznika ZKDR -04

(link)instrukcja wypełnienia załacznika

 

- instrukcja składania wniosku za pośrednictwem PIU Emp@tia 

(link)instrukcja składania wniosku