Ogłoszenia

zdjcie alkoholwka na stron

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Potęgowie

zaprasza na spotkania

PUNKTU KONSULTACYJNEGO

 

Porady i pomocy w zakresie:

  • poradnictwa uzależnień, 

  • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,

  • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,

  • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji

na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

 

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

Najbliższe spotkania:

11 stycznia 2018r. od 1200 do 1400 -w świetlicy wiejskiej w Łupawie

25 stycznia 2018r. od 1200 do 1400 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

8 lutego 2018r. od 1200 do 1400 -w świetlicy wiejskiej w Łupawie

22 lutego 2018r. od 1200 do 1400 - w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie

Możliwość umówienia spotkania za pośrednictwem pracowników GOPS
pod nr
59/8115114

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

UWAGA!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje o zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 1.12.2017r. dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2018 - na zasadzie kateringu oraz o zmianach w treści Ogłoszenia z dnia 1.12.2017r. Numer: 626105-N-2017. Szczegóły znajdują się z załącznikach w zakładce Zamówienia publiczne oraz na stronie BIP.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2018 - na zasadzie kateringu. Więcej informacji znajduje się w zakładce Zamówienia publiczne oraz na stronie BIP.

PODARUJ DZIECIOM UŚMIECH!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie wraz ze Szkołą Podstawową w Potęgowie, Szkołą Podstawową w Łupawie oraz Szkołą Podstawową w Skórowie ogłasza zbiórkę zabawek (nowych i używanych) do dnia 05.12.2017r.

Punkty zbiórek:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2,

- Szkoła Podstawowa w Potęgowie,

- Szkoła Podstawowa w Łupawie,

- Szkoła Podstawowa w Skórowie

zabawki

 

Zebrane dary przekażemy potrzebującym dzieciom z terenu gminy Potęgowo w formie mikołajkowych prezentów

Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

 

  

logo wstążka
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi
Stanisława Wyrostkiewicz, długoletniego pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Straciliśmy pełnego ciepła i życzliwości człowieka.

Taki pozostanie w naszej pamięci.

Żegnamy Przyjaciela i dziękujemy za wspólne lata pracy oraz zaangażowanie w życie naszego Ośrodka.

 

 Rodzinie i Najbliższym  Śp. Stanisława Wyrostkiewicz składamy wyrazy szczerego współczucia.

 Kierownik, Pracownicy oraz Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy