Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie przypomina , iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 przyjmowane będą od dnia 01.08.2019r. , a przypadku wniosków elektronicznych – od dnia 01.07.2019r .
Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz.U. z 2019r. poz. 670 z późn. zmian.) :
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2019 r. nastąpi do dnia 31 października 2019 roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2019 roku , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 30 listopada 2019 roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2019roku , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku,

- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 roku,

-w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do ostatniego dnia lutego 2020 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 28 i § 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018 poz. 1061):

 • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r. do 30 listopada 2019r., a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019r.

 • wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada 2019r., pozostawia się bez rozpatrzenia

 • ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie późnej niż do dnia 30 września 2019r.

Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie przesłana z następującego adresu poczty elektronicznej GOPS Potęgowo: info@gopspotegowo.pl


Prosimy nie odpowiadać na otrzymanego maila, który zawiera informację o przyznaniu świadczenia Dobry Start.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2019/2020 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2019r.

Zgodnie z art. 26 ustawy z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych( Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn,.zm.):

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019r.

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października 2019r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019r.

 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2019r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2020.

Załączniki:
Pobierz plik (świadczenia rodzinne wniosek.pdf)świadczenia rodzinne wniosek.pdf[ ]176 kB

Co się zmieni?

 • Nowelizacja programu Rodzina 500 plus przewiduje, że prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci do 18. roku życia

 • Wsparcie to zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców.

 • Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych.

Jak złożyć wniosek?

 • Sposoby składania wniosku o 500 plus na nowych zasadach nie zmieniają się. Tak jak w poprzednich latach, można to będzie zrobić:

- drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową)

- drogą elektroniczną (na stronie banku lub przez portal Emp@tia)

 • Aby uzyskać prawo do 500 plus na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

 • Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek dopiero po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Ważne!

Wnioski o 500 plus można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r, a tradycyjną – od 1 sierpnia 2019 r.

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest wzór wniosku do pobrania i wydruku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

Wnioski w wersji papierowej są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie pok. 13.

Ważne terminy !

 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa doświadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

 

W dniu 15.03.2019r. do Programu "Karta Seniora Gminy Potęgowo" przystąpiła firma

DELIKATESY CENTRUM  " U Młynarza" Sklep w Potęgowie oraz Łupawie

Lista aktualnych Partnerów w załączniku.