Ogłoszenia

zostań rodziną

 

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2019 roku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku będzie zlokalizowany w nowej siedzibie przy ul. Poniatowskiego 4a na parterze budynku A.

W związku z przeprowadzką informacja i obsługa będzie czynna na ul. Jaracza 5 do dnia 20.03.2019 r.

Od dnia 27.03.2019 r. zapraszamy do punktu Informacji i obsługi w nowej siedzibie Zespołu na ul. Poniatowskiego 4a, pok. nr 2.

W związku z przeprowadzką w okresie od 18 do 29 marca 2019 r. mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu informacji telefonicznej.

UWAGA - osoby składające odwołania w okresie od 21 do 26 marca 2019 r. od wydanych orzeczeń winny przesłać je za pomocą Poczty na nowy adres Zespołu w celu dochowania 14 dniowego terminu na złożenie odwołania (ważna jest data stempla pocztowego).

Korespondencję od dnia 25 marca 2019 r. należy adresować pod nowy adres Zespołu:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk

IMG 6637

Dnia 26.03.2019 w godz. 09.00 - 13.00  odbędą się  warsztaty kulinarne i dietetyczne w Środowiskowym Dom Samopomocy w Potęgowie

Zajęcia poprowadzi Pani Sylwia Laskowska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług rehabilitacji dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie (szczegóły w zapytaniu cenowym).

Odpowiednio wypełniony formularz zapytania cenowego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 12 - w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług rehabilitacji” lub e-mailem na adres: gops@gopspotegowo.pl – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.03.3019r. do godz. 1000. O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty na wyżej podany adres. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

GraduatON