Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2022/2023 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2022 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2022 r.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U z 2022 poz. 1205):

• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2022/2023 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2022 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2022 r.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U z 2022 poz. 615 z późn. zm.):

•    w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2022 r.
•    w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 października 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2022 r.
•    w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż  obywatele Ukrainy  przebywający na terenie Gminy Potęgowo  mogą skorzystać  z poradnictwa  psychologicznego  w języku ukraińskim  pod  numerem telefonu +48 530293155,  w  dniu 13.06.2022r. oraz w dniu  20.06.2022r., w godzinach od 10.00 do 15.00.

Комунальний центр соціальної опіки в Потемгово повідомляє, що громадяни України, які перебувають у гміні Потемгово, можуть отримати психологічні консультації українською мовою за номером тел.
+48 530293155, 13 червня 2022 року. та 20 червня 2022 року з 10.00 до 15.00 год.

W maju 2022 r. Klub Seniora działający w zakresie projektu Srebrna Sieć II współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020 ) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczył w spotkaniach:
05.05.2022r. Spotkanie z informatykiem na warsztatach cyfrowych;
12.05.2022r. Spotkanie na zajęciach ruchowych;
24.05.2022r. Spotkanie z wizażystką.

 wiz 1 ruch 1 ruch 2

 warszt. cyfrowe1 wiz 2

LOGO Podprogram 2021 żywność

 

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

informuje o wydawaniu paczek żywnościowych w ramach PO PŻ Podprogram 2021 z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie:

- 23.06.2022 r. w godz. 9:00 - 12:00