Ogłoszenia

                             pcpr              opieka                    opieka2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program składa się z trzech modułów, z których tylko Moduł III realizowany jest na szczeblu powiatowym.

W ramach opieki wytchnieniowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zapewni członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji oraz dietetyki.

Nabór wniosków do programu  „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” prowadzony jest do dnia 20 września 2019 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30 w pokoju nr 4.

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru wniosków, kryteriów kwalifikowania uczestników oraz form wsparcia realizowanych w ramach Programu znajdują się na stronie internetowej www.pcpr.slupsk.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 59 848 10 98.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie informuje, iż stosownie do § 12 ust.2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do dnia :
1) 15 września danego roku szkolnego,
2) 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że w wyniku zakończenia naboru na  stanowisko ds. księgowości budżetowej i środków trwałych została wybrana Pani Justyna Oszmaniec zam. Nowe Skórowo.

 

Więcej informacji w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o wyniku konkursu.pdf)informacja o wyniku konkursu.pdf[ ]64 kB

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza konkurs na stanowisko pracy instruktora terapii zajęciowej.

Więcej informacji w załącznikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2019 - na zasadzie kateringu.

Więcej informacji w załącznikach:

Załączniki:
Pobierz plik (KMBT_195_00197.pdf)KMBT_195_00197.pdf[ ]1316 kB
Pobierz plik (zal. 1.docx)zal. 1.docx[ ]23 kB
Pobierz plik (zal. 2.docx)zal. 2.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (zal. 3.docx)zal. 3.docx[ ]17 kB
Pobierz plik (zal. 4.docx)zal. 4.docx[ ]16 kB
Pobierz plik (zal. 5.docx)zal. 5.docx[ ]17 kB
Pobierz plik (zal. 6.docx)zal. 6.docx[ ]16 kB
Pobierz plik (zal. 7.docx)zal. 7.docx[ ]16 kB
Pobierz plik (zal. 8.docx)zal. 8.docx[ ]22 kB