Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U z 2020 poz. 111 z późn. zm.)

  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2021 r.
  • w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że nie wpłynęły do tutejszej jednostki żadne dokumenty aplikacyjne na stanowisko asystenta rodziny.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja.pdf)informacja.pdf[ ]48 kB

plakat 2021

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach opieki wytchnieniowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zapewni członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji oraz dietetyki.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej PCPR w Słupsku, poniżej bezpośredni link:

https://www.pcpr.slupsk.pl/aktualnosci/pokaz/758_nabor_wnioskow_w_ramach_programu_?opieka_wytchnieniowa?__-_edycja_2021