Ogłoszenia

www.wspierajseniora.pl    – adres dla wolontariuszy

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów mogą zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie. 

wspieraj seniora wolontariusz

22 505 11 11dedykowana infolinia dla seniorów

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów została uruchomiona infolinia. Dzwoniąc pod podany numer telefonu, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Koszty zakupów pokryje senior. Pomc skierowana jest do osób powyżej 70 roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.

 wspieraj seniora infolinia

Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2 przyjmuje żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie
w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” .

Żądanie wydania zaświadczenia można składać osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu 59/8115114 w. 33 i 42 .

Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy o ograniczanie wizyt w Ośrodku
i w miarę możliwości załatwianie spraw w formie elektronicznej bądź
za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku GOPS lub poczty.

Szczegóły dotyczące programu „Czyste Powietrze” pod linkiem http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_czesc_II.pdf)oswiadczenie_czesc_II.pdf[oswiadczenie_czesc_II]220 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_czesc_III.pdf)oswiadczenie_czesc_III.pdf[ ]1379 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_czesc_IV.pdf)oswiadczenie_czesc_IV.pdf[oswiadczenie_czesc_IV]233 kB
Pobierz plik (wniosek_wydanie_zaswiadczenia_czesc_I.pdf)wniosek_wydanie_zaswiadczenia_czesc_I.pdf[wniosek_wydanie_zaswiadczenia_czesc_I]1681 kB

GKRPA                                                             PORADY TELEFONICZNE PUNKTU KONSULTACYJNEGO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Z powodu stanu epidemii, Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Potęgowie jest nieczynny w  związku
z tym zachęcamy do korzystania z pomocy i porad telefonicznych.

Terapeuta uzależnień będzie dostępny pod numerem telefonu 603 796 211 w terminach:

  • 7 listopada 2020 r. od godz. 09:00 do godz.11:00

  • 10 listopada 2020r. od godz. 15:30 do godz. 17:30

  • 5 grudnia 2020r. od godz. 15:30 do godz. 17:30

  • 9 grudnia 2020r. od godz. 15:30 do godz. 17:30

Porady i pomoc w zakresie:

  • poradnictwa uzależnień,

  • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,

  • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,

  • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji

na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

 

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

 

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo ogłasza konkurs profilaktyczny

pn. "RODZINA WOLNA OD PRZEMOCY"

          Uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Potęgowo zapraszamy do udziału w konkursie, poprzez przygotowanie pracy plastycznej lub innej w dowolnej formie, dotyczących tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prace należy składać do 20.11.2020 r. u pedagogów szkolnych.

Serdecznie zapraszamy !!