Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego ( na zastępstwo)

Więcej informacji w załącznikach.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że nie wpłynęły do tutejszego Ośrodka żadne dokumenty aplikacyjne na w/w stanowisko.

Informujemy, że w miesiącu marcu 2020 r. zostaną przeprowadzone następujące działania towarzyszące w ramach PO PZ Podprogram 2019 dla beneficjentów pomocy żywnościowej:

- 10.03.2020 r. w godz. 9:00 - 11:00 - warsztat kulinarne z elementami niemarnowania żywności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie,
- 10.03.2020 r. w godz. 11:00 - 13:00 - warsztat dietetyczny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie,

Zajęcia poprowadzi Pani Daria Opara.

3 1024x599

Twój Parasol to bezpłatna aplikacja mobilna skierowana zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami.

Aplikacja oferuje dostęp do materiałów edukacyjnych oraz do bazy organizacji udzielających wsparcia osobom dotkniętym przemocą. Umożliwia również przesyłanie zgłoszeń o charakterze przemocowym, które mogą zostać wykorzystane później, bez pozostawienia śladów w smartfonie. Dodatkowo pozwala zarówno na kontakt ze wcześniej skonfigurowanym adresem email, jak i na szybki wybór telefonu alarmowego 112.

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest możliwość prowadzenia ukrytego notatnika, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, co później może służyć jako materiał dowodowy. Istotnym jest tu fakt, iż dane nie są zapisywane w pamięci telefonu, lecz automatycznie wysyłane na wskazany wcześniej e-mail.

Aplikację można pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play i Apple Store. Program jest też dostępny na stronie internetowej www.twojparasol.com.

plakat A3 Twój parasol

Informujemy, że w miesiącu lutym 2020r. zostaną przeprowadzone następujące działania towarzyszące w ramach PO PŻ Podprogram 2019 dla
beneficjentów pomocy żywnościowej z gminy Potęgowo

- 21.02.2020 r. w godz. 09.00 - 11.00 - warsztaty kulinarne z elementami niemarnowania żywności - Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie

- 21.02.2020r. w godz. 11.00 - 13.00 - warsztat dietetyczny - Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie

Zajęcia poprowadzi Pani Daria Opara.