Ogłoszenia

 W dniu 20.02.2020r, w godz. 8 00 - 15 00 w Potęgowie przy  ul. Witosa  ( dawny sklep "Maja") Fundacja "Bocianie Gniazdo w Runowie" rozpocznie  wydawanie artykułów spożywczych w ramach PO PŻ Podprogram 2019.
Skład paczki:
1.groszek z marchewką    2 szt
2. fasola biała                    3 szt
3. buraczki                         1 szt
4. powidła śliwkowe          2 szt
5. makaron jajeczny           3 szt
6. kasza gryczana               1 szt
7. mleko                              1 litr
8. ser podpuszczkowy         3 szt
9. szynka drobiowa             2 szt
10. filet z makreli                2 szt
11. olej                                 1litr
12. koncentrat pomidorowy 1 szt

Osoby, które nie będą mogły w tym dniu odebrać artykułów spożywczych, mogą to jeszcze zrobić w dniu 27.02.2020r.

Jednocześnie informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie prowadzi kwalifikację osób i rodzin do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z pomocy udzielają pracownicy socjalni w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Szkolnej 2, 76-230 Potęgowo, pok. nr 13 lub pod numerem tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego ( na zastępstwo)

Więcej informacji w załącznikach.

   GKRPA   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

                                                                   Alkoholowych w Potęgowie

        zaprasza na spotkania

PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Porady i pomoc w zakresie:

  • poradnictwa uzależnień,

  • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,

  • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,

  • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji

na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

 

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

 

 

Najbliższe spotkania:

1 lutego 2020r. od 09:00 do 11:00 w remizie OSP w Łupawie.

19 lutego 2020r. od 15:30 do17:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie .

 

 

 

Możliwość umówienia spotkania
za pośrednictwem pracowników GOPS pod nr
59/8115114 wew. 39
oraz
poprzez bezpośredni kontakt z terapeutą 603 796 211.

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku informuje, że w roku 2019  było realizatorem projektu „Przemocy mówimy NIE” finansowanego ze  środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W projekcie  zrealizowano szereg działań terapeutycznych, rozwijano nowe formy i  metody wsparcia środowiskowego młodzieży, a także poszerzono ofertę  innowacyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci.

Bardzo istotnym elementem działań było opracowanie pakietu  edukacyjnego dla osób pracujących z młodzieżą. Pakiet zawiera film  oraz poradnik skierowany do młodzieży starszych klas szkoły  podstawowej oraz uczniów szkół średnich. Zgodnie z założeniami ma on  być materiałem wyjściowym do dyskusji z młodzieżą o przemocy w czasie  szkoleń, warsztatów, pogadanek realizowanych w szkołach, a także  innych instytucjach pracujących z dziećmi. Zachęcamy do jego  wykorzystania oraz informowania młodzieży o instytucjach udzielających  pomocy w sytuacjach doznawania lub bycia świadkiem przemocy.

Poradnik edukacyjny dla młodzieży Przemocy mówimy NIE

Film dostępny pod linkiemhttps://youtu.be/_RJ-oezKuZQ