Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie prosi osoby, które złożyły elektronicznie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia Dobry start (300+) dnia 1 i 2 lipca 2019r. o pilny kontakt telefoniczny z pracownikami świadczeń wychowawczych pod nr telefonu 598115114, wew. 33 i 42.

Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych, świadczeniach wychowawczych, funduszu alimentacyjnym oraz w świadczeniu Dobry Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 roku. Od tej daty również można złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020, wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funuszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 oraz wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+). Od dnia 01 sierpnia 2019r. ww. wnioski można składać również w wersji papierowej w siedzibie Tutejszego Ośrodka.

Składajac wniosek na 500+ na dzieci, należy wskazać wszystkie dzieci do 18 r.ż. - niezależnie od tego, czy na dane dziecko ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego !!!

Składajac wniosek na 300+, należy wskazać wszystkie dzicieci uczące się w jednym wniosku wraz z adresem szkoły, do której bedzie uczęszczać dziecko. Świadczenie nie przysługuje "zerówkowiczom" oraz studentom.

Do dnia 04.07.2019r. do tutejszego Ośrodka w wersji elektronicznej wpłyneło 158 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), oraz 91 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+).

Po złożeniu wniosku drogą elektroniczną, na adres e-mailowy wnioskodawcy wpłynie automatyczna informacja (na którą nie należy odpowiadać) z adresu info@gopspotegowo.pl o przyjeciu wniosku, a nastepnie o przyznaniu świadczenia.

Przyjmowanie wniosków w wersji papierowej na 500+ 300+ oraz świadczenia rodzinne odbywać się będzie od 1 sierpnia 2019r.

Poniedziałek 7:30-15:30

Wtorek 7:30-15:30

Środa 7:30-17:30

Czwartek 7:30-15:30

Piątek – dzień wewnetrznej pracy GOPS – wnioski nie bedą przyjmowane!

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i środków trwałych ( na zastępstwo)

Więcej informacji w załączniku.

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie z dnia 04.06.2019r. spełniają następujący kandydaci:

1. Marta Lutz zam. Mikorowo

       Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż nie wpłynęły do tutejszego  Ośrodka  żadne  dokumenty  aplikacyjne na  w/w  stanowisko.