Ogłoszenia

nie straszmy ale wspierajmy i aktywizujmy seniorów

ulotka CB 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku od 4 maja 2021 r. planuje rozpoczęcie realizacji kolejnej edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest on skierowany do pełnoletnich mieszkańców Miasta Słupska i powiatu słupskiego, w szczególności do:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień,
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie (np. są objęte procedurą Niebieskie Karty, jako osoby wobec których istnieje podejrzenie że stosują przemoc w rodzinie lub mają problem z kontrolą swoich emocji i zachowań, co może prowadzić do stosowania przemocy w rodzinie)

Planowana liczba godzin: 60

Ilość miejsc: 15

Zajęcia będą się odbywać w grupie zamkniętej w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu po 3 godziny. Szczegółowa lokalizacja oraz terminy zajęć są w trakcie ustalania. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Z osobami, które złożą ankiety skontaktuje się telefonicznie osoba prowadząca zajęcia. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym decyduje rozmowa z terapeutą, na podstawie której określony zostanie poziom motywacji do udziału w zajęciach.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety zgłoszeniowej w formie elektronicznej lub papierowej, którą po wypełnieniu należy dostarczyć do siedziby MOPR w Słupsku przy ul. Słonecznej 15D (punkt podawczy). Ankiety przyjmujemy do dnia 20 kwietnia 2021 r. Link do ankiety poniżej.

https://mopr.slupsk.pl/strona/rozpoczynamy-nabor-do-programu-korekcyjno-edukacyjnego

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Iwoną Wilczyńską (Kierownik Działu Analiz i projektów w MOPR) pod numerem tel. 59 814 28 14. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spotkania będą odbywać się odbywać w reżimie sanitarnym.


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Jerzego Waldemara Awchimieni                 - byłego Wójta Gminy Potęgowo.

W tych trudnych chwilach przekazujemy wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie.