Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż w dniu 30.05.2022r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku odbędzie się Dzień Otwarty dotyczący pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Plakat Dzień otwarty 1

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

informuje o wydawaniu paczek żywnościowych w ramach PO PŻ  Podprogram 2021 z magazynu przy ul. Witosa w Potęgowie:

- 19.05.2022 r. w godz. 9:00 - 12:00  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, iż w związku z trwającym kryzysem spowodowanym działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatny Portal prawny dla osób uciekajacych z Ukrainy - http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl - dostępny w trzech językach: polskim, ukrainskim i angielskim.

Portal służy osobom pomagającym uchodźczyniom z Ukrainy. 
W  kwietniu 2022 r. Klub Seniora działający w ramach projektu Srebrna Sieć II  i finansowany  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  (RPO WP 2014-2020 ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczył w spotkaniach:
06.04.2022r. Spotkanie z dietetykiem Darią Opara;
12.04.2022r. Warsztaty rękodzielnicze - gościnnie w Gminnej Bibliotece w Potęgowie oraz symboliczne śniadanie wielkanocne z pracownikami biblioteki;
28.04.2022r. Spotkanie z informatykiem na warsztatach cyfrowych.
dietet
warszt wielkanoc
wielkan.1
warszt. cyfrowe
wielkan
informatyk