Ogłoszenia

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurnych specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Informujemy, iż została uruchomiona nowa wersja Centralnej Bazy Ofert Pracy (CBOP) – oficjalnego internetowego serwisu z ogłoszeniami o pracę, prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualna wersja CBOP zawiera dwie zakładki:

  • Oferty pracy, staży i praktyk, gdzie użytkownicy mogą przeglądać oferty pracy, łatwo znaleźć staż lub kurs zawodowy;
  • Kalendarz targów, giełd i szkoleń, w którym znajdują się informacje o wydarzeniach organizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej: www.oferty.praca.gov.pl

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Słupsku i powiecie słupskim.

Załączniki:
Pobierz plik (informator_aktualizacja.pdf)informator_aktualizacja.pdf[ ]267 kB

Od 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. poz. 1255) .

Regulacja ta dotyczy dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012r. Na dzieci urodzone przed tą datą o zapomogę można starać się na dotychczasowych zasadach tj. bez względu na posiadane dochody. Ta sama reguła dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego. Jeżeli dziecko zostało objęte opieką albo zostało przysposobione przed 1 stycznia 2013 r., nie obowiązuje kryterium dochodowe.