Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie poszukuje mebli w dobrym stanie, m.in.: kuchennych, pokojowych oraz łóżka tapicerowanego, które zostaną przekazane osobom potrzebującym. Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z pracownikiem GOPS pod numerem telefonu 530 436 086.

GKRPA

                                PORADY TELEFONICZNE PUNKTU

KONSULTACYJNEGO GMINNEJ KOMISJI

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCHikona telefon

 

Z powodu stanu epidemii, Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w Potęgowie jest nieczynny w  związku z tym zachęcamy do korzystania z pomocy i porad telefonicznych.

Terapeuta uzależnień będzie dostępny pod numerem telefonu 603 796 211 w terminach:

 • 9 stycznia 2021r. od godz. 09:00 do godz.11:00
 • 12 stycznia 2021r. od godz. 15:30 do godz. 17:30
 • 6 lutego 2021r. od godz. 15:30 do godz. 17:30
 • 10 lutego 2021r. od godz. 15:30 do godz. 17:30

 

Porady i pomoc w zakresie:

 • poradnictwa uzależnień,
 • wsparcie dla osób WSPÓŁUZALEŻNIONYCH,
 • wsparcie i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
 • gromadzenia i przekazywania aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

 

Wszystkie zainteresowane osoby
zachęcamy do korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego.

 

Zapewniamy nieodpłatną pomoc, wsparcie i dyskrecję!

 

Komisja serdecznie zaprasza swych podopiecznych
do skorzystania z oferowanej pomocy.

 logo

Gminny Ośrodek Pomocy w Potęgowie ogłasza rekrutację osób do projektu „Srebrna sieć II”, kierowanego do mieszkańców Gminy Potęgowo w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz do opiekunów faktycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Panią Dorotą Malek -pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 13, tel. 59 8115114, w godz. od 7.30 do 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udziału w projekcie zamieszczone są
w publikowanym poniżej regulaminie.

Do pobrania:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przystąpił do realizacji Projektu „Srebrna Sieć II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem projektu jest powiat słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, natomiast partnerami: Gmina Kobylnica, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Dębnica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Altra Consulting spółka z o.o. Non profit z siedzibą w Gdańsku, Stowarzyszenie My dla Was z siedzibą w Przytocku.

Projekt „Srebrna sieć II” stanowi kontynuację i uzupełnienie działań pierwszego projektu „Srebrna sieć”, którego celem było utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych i promocję wolontariatu senioralnego.

Projekt „Srebrna sieć II” skierowany jest do osób w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz do opiekunów faktycznych.

W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:

 • całodobowe, zdalne usługi opiekuńcze – teleopieka,
 • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • rehabilitacja domowa,
 • wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • szkolenia dla opiekunów faktycznych,
 • szkolenie przygotowujące dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
 • powstanie sieci klubów seniora,
 • animacja środowiska seniorów poprzez organizację pikników senioralnych,
 • prowadzenie wolontariatu senioralnego,
 • warsztaty dla seniorów,
 • utworzenie 2 nowych rad seniorów i wzmocnienie istniejących gminnych rad seniorów
 • powstanie Powiatowej Rady Senioralnej,
 • telefoniczne poradnictwa senioralne – Srebrny telefon,
 • szkolenia dla wolontariuszy i rad seniorów.

Na realizację zadań w ramach projektu Srebrna sieć II” Gmina Potęgowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 356.570 zł, przy czym wkład własny stanowi kwota 17.710 zł (łącznie środki – 374.280 zł).

Projekt realizowany będzie w okresie od grudnia 2020r. do czerwca 2023r.

 

logo

W dniu 24.12.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie

będzie nieczynny