Ogłoszenia

Co się zmieni?

 • Nowelizacja programu Rodzina 500 plus przewiduje, że prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci do 18. roku życia

 • Wsparcie to zostanie przyznane bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców.

 • Otrzymają je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych.

Jak złożyć wniosek?

 • Sposoby składania wniosku o 500 plus na nowych zasadach nie zmieniają się. Tak jak w poprzednich latach, można to będzie zrobić:

- drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową)

- drogą elektroniczną (na stronie banku lub przez portal Emp@tia)

 • Aby uzyskać prawo do 500 plus na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

 • Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek dopiero po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Ważne!

Wnioski o 500 plus można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r, a tradycyjną – od 1 sierpnia 2019 r.

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest wzór wniosku do pobrania i wydruku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

Wnioski w wersji papierowej są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie pok. 13.

Ważne terminy !

 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa doświadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.

 

W dniu 15.03.2019r. do Programu "Karta Seniora Gminy Potęgowo" przystąpiła firma

DELIKATESY CENTRUM  " U Młynarza" Sklep w Potęgowie oraz Łupawie

Lista aktualnych Partnerów w załączniku.

ogłoszenie 3

siec integracji spotkanie rus

Informujemy, że w miesiącu kwietniu 2019r. zostaną przeprowadzone następujące działania towarzyszące w ramach PO PZ Podprogram 2018 dla
beneficjentów pomocy żywnościowej z gminy Potęgowo

- 10.04.2019 w godz. 10.00 - 12.00 - warsztaty ekonomiczne z elementami niemarnowania żywności - Środowiskowy Dom Samopomocy w Potęgowie

Zajęcia poprowadzi Pani Lidia Hanczaruk.