Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie oraz LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w Ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz Pierwszy w 2022 roku będą mogły wykonać je Panie, które urodziły sie 1972 roku. Zachęcamy, aby nie zwlekać z realizacją badąń - mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia. Badanie mammograficzne umożliwia wykrycie zmian na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań paplpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotówr pozwala na natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia. 

Mobilna pracownia mammograficzna będzie stacjonowała w Potęgowie - 25 marca 2022 w godzinach od 8.00 do 11.30 przy Gminny Ośrodku Kultury, ul. Szkolna 2b. 

W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterzen złośliwym w piersi. 

Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego. Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacki uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze soba zdjęcia z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. 

W związku z epidemią COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań i personelu medycznego prosimy o zrozumienie dla podjętych środków oraz stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji. 

Więcej informacji na temat mammografii znajdziecie Państwo na stronie www.mammo.pl

pobrane

Min ri polityki społecznej do AOON Gmina potęgowo herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie w 2021 roku realizował resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie przyznał usługę asystenta na podstawie - karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021. Wsparciem została objęta 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnik programu nie płacił za usługi asystenta.

Usługi asystenta w szczególności polegała na pomocy:
• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
• w załatwianiu spraw urzędowych,
• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Wywiązując się z obowiązku wynikającego z podpisanej umowy, tutejszy Ośrodek w dniu 13.01.2022r. przesłał do Wojewody Pomorskiego w Gdańsku zestawienie z realizacji Programu oraz sprawozdanie końcowe z realizacji Programu. Gmina Potęgowo uzyskała dofinansowanie w kwocie 16 702,50 zł - wsparcie finansowe wykorzystano w ponad 96,5 %, tj. w kwocie 16 112,11 zł.

 

Min ri polityki społecznej do AOON  Gmina potęgowo herb

 

Gmina Potęgowo otrzymała całkowite wsparcie finansowe w wysokości 22.593,00 zł na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez usługi asystenta.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma także ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz stymulować osobę niepełnosprawną do podejmowania aktywności, przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwić osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. przez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Na terenie Gminy Potęgowo program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie. Wsparciem zostanie objęta 1 osoba z niepełnosprawnością, przez okres 8 miesięcy, w wymiarze 60 godzin miesięcznie.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114.

????Rusza SPECJALNA INFOLINIA POWIATU SŁUPSKIEGO dla obywateli Ukrainy oraz osób, które potrzebują informacji na temat pomocy uchodźcom w ramach działań powiatu słupskiego. Infolinia działa całą dobę, 7 dni w tygodniu i jest obsługiwana przez osoby posługujące się językami polskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Jeżeli potrzebujecie informacji????
- gdzie zgłosić się po pomoc rzeczową?
- gdzie można znaleźć schronienie?
- jak uzyskać pomoc lekarską?
dzwońcie pod numer pani Olgi ????736 300 727 lub numer pana Żeni 789 347 041
Cały czas możecie pisać również na adres mailowy pomocslupski@gmail.com
Для громадян України та людей, які потребують інформації щодо допомоги біженцям у рамках діяльності Слупського району, відкривається СПЕЦІАЛЬНА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» СУПСКОГО Району. Гаряча лінія працює 24 години на добу,
7 днів на тиждень та обслуговується людьми, які володіють польською, українською та російською мовами. Якщо потрібна інформація????
- куди звернутися за матеріальною допомогою?
- де можна знайти притулок?
- як отримати медичну допомогу?
зателефонуйте на номер Ольги 736 300 727 або на номер Жені 789 347 041
Ви також можете постійно писати на електронну адресу pomocslupski@gmail.com
Запускается СПЕЦИАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЛУПСКОГО ОКРУГА для граждан Украины и людей, которые нуждаются в информации о помощи беженцам в рамках деятельности Слупского района. Горячая линия работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и обслуживается людьми, говорящими на польском, украинском и русском языках. Если вам нужна информация????
- куда обратиться за материальной помощью?
- где найти убежище?
- как получить медицинскую помощь?
позвоните на номер Ольги 736 300 727 или на номер Жени 789 347 041
274754133 3104080963169987 639749287479786194 n

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że  Fundacja Hospicyjna prowadzi odbywający się w formule online cykl spotkań dla Opiekunów Rodzinnych. Najbliższe spotkanie na temat: Jak opiekować się bliskimi i dbać o siebie?, odbędzie się w odbędzie się w piątek 04.03.2022 o godz. 13.30.  

Spotkanie dla Opiekunow Rodzinnych FH grafika