Ogłoszenia

 

 

listownik kolor 1 html 9358713b617327b8

 

 

Wójt Gminy Potęgowo i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie serdecznie zapraszają na zdrowotny piknik senioralny pn. „Srebrny Piknik”, który odbędzie się w dniu 23 września 2018r. od godz. 12.00 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie.

W programie: występy artystyczne, konkursy z nagrodami, stoiska tematyczne, poczęstunek oraz możliwość skorzystania z atrakcji przewidzianych w ramach Potęgowskiego Jarmarku - dla każdego coś niezbędnego” realizowanego przez Stowarzyszenie Wiśta Wio i Przyjaciele.

Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport. Zapisy pod numerem telefonu 59/8115114 do dnia 20 września 2018r.

                                         PCPR Przeglad Tworczosci Niepelnosprawnych 2018 plakat 

    

                      OHP 66dd2bf7cbd16c0f                                                                              osz                              

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20/13 informuje, że w terminie 17 - 29.09.2018 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy(województwo warmińsko mazurskie) odbędą się kursy z zakresu zawodów ginących w specjalizacjach:

  •         Piekarz – kurs z egzaminem sprawdzającym,
  •         Stolarz – kurs z egzaminem sprawdzającym.

Udział w bezpłatnym kursie mogą wziąć osoby, które spełniają poniższe kryteria:

  •        wiek 18-25 lat
  •        niepracujące
  •        nie uczące się w systemie dziennym

CKiW w Roskoszy zapewnia uczestnikom:
wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu, łącznie z dniami wolnymi od nauki (niedziele), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w trakcie trwania szkolenia oraz dojazdu do i powrót.

Osoby zainteresowane udziałem w kursach prosimy o kontakt do 10.09.2018 do godz.10.00:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Słupsku,

ul. Sienkiewicza 20 pokój 13

(Mile widziane będzie osobiste zgłoszenie swojej kandydatury)

lub
email:
osz.slupsk@ohp.pl, tel. (059) 842 63 13

                     OHP 66dd2bf7cbd16c0f                                                                             osz    

 Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Słupsku

prowadzi nabór na bezpłatne kursy zawodowe na 2018r.

Spawacz MAG 135 - 10 osób (czas trwania około - 3 tygodnie)

Obsługa wózków jezdniowych - 10 osób (czas trwania około - 2 tygodnie)

Magazynier z obsługą wózków jezdniowych - 10 osób (czas trwania około - 4 tygodnie)

Realizacja w/w kursów na przełomie września - października

Oferta OSZ przeznaczona jest dla osób niepracujących i nieuczących się w wieku 18 – 25 lat.

Osoby po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymają stosowne zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Słupsku, ul. Sienkiewicza 20
email:
osz.slupsk@ohp.pl, tel. (059) 842 63 13,

lub

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP, ul. Dunikowskiego 3 w Słupsku, tel. 59 840 21 97, email: mbp.slupsk@ohp.pl

       Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej w  Potęgowie uprzejmie  informuje,  iż  stosownie  do  § 12  ust.2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w termine do dnia:

1) 15 września danego roku szkolnego,
2) 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych.