Ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POTĘGOWIE NA STANOWISKO:
ds. księgowości budżetowej i środków trwałych

 

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko została wybrana Pani Justyna Oszmaniec zam. Nowe Skórowo.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Kandydatka spełnia warunki i wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się wiedzą merytoryczną, kwalifikacjami oraz doświadczeniem z zakresu zagadnień wymaganych przez pracodawcę oraz przeszła pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną. 

 

                                                                                                                   Kierownik GOPS
                                                                                                                      Iwona Gierke

         Z ogromną przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Asystent rodziny – doradcą, przyjacielem, wsparciem”, którego celem było podtrzymanie relacji asystenta rodziny z dziećmi, a także pobudzenie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci - został rozstrzygnięty.

Oceny prac dokonała komisja konkursowa, która postanowiła przyznać nagrody wszystkim uczestnikom konkursu.

Do autorów prac trafią nagrody oraz dyplomy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Takiej kreatywności możemy tylko pozazdrościć!

Poniżej prezentujemy prace konkursowe.

               20201216 140708    20201215 141939

  20201215 142017

               20201215 142052   20201215 142242  

20201215 142428

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Potęgowo w okresie od października br. do listopada br. przeprowadził konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Potęgowo pn. „Rodzina wolna od przemocy”.

W konkursie wzięło udział 45 uczniów. Doceniając trud oraz zaangażowanie uczestników konkursu, postanowiono nagrodzić wszystkie dzieci, które wykonały i przedłożyły prace plastyczne.

Zespół Interdyscyplinarny zakupił   nagrody książkowe, które przekazane zostały do rąk pedagogów szkolnych w celu ich rozdysponowania.

 

      IMG 20201117 092541   IMG 20201117 092547

                            IMG 20201117 092554 1     

re

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2021 - na zasadzie kateringu. Więcej informacji znajduje się w zakładce Zamówienia publiczne.

Plakat pneumokoki