Ogłoszenia

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Chcemy aby nasi klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych. Dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Pobierali na konto swoje świadczenia, płacili rachunki oraz robili zakupy on-line. Wychodząc do sklepu czy apteki używali karty płatniczej. Bo rachunek bankowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy pokazać naszym klientom, że korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej jest łatwe. Nasi klienci dowiedzą się:

 • jakie korzyści daje posiadanie konta w banku,
 • jak założyć konto bankowe,
 • jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS,
 • o czym muszą pamiętać, gdy korzystają z konta bankowego przez internet.

Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno obejść się bez internetu. Umiejętność korzystania z internetu, bankowości elektronicznej i usług online ułatwia załatwianie codziennych spraw. Przez internet można załatwić sprawy w urzędach, robić zakupy, płacić rachunki czy kontaktować się z najbliższymi.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

 

Bezpiecznie zdrowo bezgotówkowo

1

 

untitled 1 0Gmina Potęgowo zachęca mieszkańców do udziału w projekcie “Społeczni do Potęgi”. Każda osoba, biorąca udział w projekcie, ma możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Pomocą objętych zostanie 500 osób. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Nabór uczestników projektu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Możliwe formy wsparcia:

 • zajęcia opiekuńczo-animacyjne dla dzieci i młodzieży;
 • Kluby Życzliwości - spotkania z Liderami Zmiany;
 • Kluby Animacji Artystycznej przy ŚDS (zajęcia w Klubie Animacji Artystycznej, wsparcie psychologiczne, spotkania uczestników Klubu Animacji Artystycznej z artystami, osobami ze świata kultury);
 • poradnictwo rodzinne (Szkoła dla Rodzica, poradnictwo w zakresie kompetencji cyfrowych, społecznych i obywatelskich poradnictwo prawne dla uczestników Szkoły dla Rodzica, wyjazdy i pikniki integracyjne, zajęcia kreatywne i sportowe;

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia, m.in. w zakresie sposobu ich organizacji, czasu trwania, dostępne są w siedzibie wnioskodawcy partnera, w punktach świadczenia usług społecznych oraz u pracowników socjalnych. Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne.

Odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny z terenu Gminy Potęgowo, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież, spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością;
 • osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia;
 • osoby korzystające ze  wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Projekt „Społeczni do Potęgi" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Partner Wiodący Projektu - Gmina Potęgowo.  Partnerzy Projektu - Gmina Dębnica Kaszubska, Altra Consulting spółka z o.o., Fundacja Inicjatywa.

 

20210127 spoleczni plakat a3

szczepimy się

 

Od 22 stycznia br. na szczepienia przeciwko COVID-19 rejestrować mogą się osoby powyżej 70. roku życia.

Etap 1. Terminy szczepienia przeciw COVID-19

•    od 15 stycznia rejestracja seniorów, którzy skończyli 80 lat (urodzeni w 1941 roku i wcześniej)
•    22 stycznia rejestracja osób powyżej 70. roku życia (urodzeni w 1951 roku i wcześniej)
•    25 stycznia rozpoczęcie szczepień dla zarejestrowanych seniorów

Nowy podział etapu I szczepień
Etap I szczepień przeciwko Covid-19, zgodnie z sugestiami Rady Medycznej, został podzielony na trzy grupy:


1a – seniorzy powyżej 60. roku życia.
Ważne! Na razie na szczepienia mogą rejestrować się tylko osoby powyżej 80. roku życia. Od 22 stycznia rejestracja osób w wieku 70+. O etapach rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

1b – przewlekle chorzy, m.in. osoby po przeszczepach i dializowane, z chorobami nowotworowymi,

1c – służby mundurowe, funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze, nauczyciele.

Zmiany zostaną wprowadzone do porządku prawnego aktualizacją rozporządzenia w sprawie obostrzeń. Szczegółowe informacje o kolejności szczepień z podziałem na poszczególne etapy w zakładce Od kiedy mogę się zaszczepić.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia pomoże przy rejestracji

Od 18 stycznia trwają szczepienia mieszkańców domów pomocy społecznej. Do pomocy przy szczepieniach włączony zostaje także Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, który uruchomiono w październiku zeszłego roku. To realna pomoc dla osób dla osób w wieku powyżej 70 roku życia. Wolontariusze Korpusu pomagają seniorom w zakupach czy porządkach.
Teraz udzielą wsparcia także przy rejestracji na szczepienie przeciwko Covid-19. Pomoc będzie można uzyskać, dzwonić na infolinię działającą w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów: 22 505 11 11. Zachęcamy osoby starsze do korzystania także z tej formy wsparcia.

Mapa punktów szczepień (aktualizowana na bieżąco): https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Jak się zarejestrować?

•    Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby. Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

•    Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są tutaj. W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

•    Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.
Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.

•    Wyślij SMS o treści "szczepimy się" pod numer: 664 908 556.
Po wysłaniu takiego SMS w odpowiedzi zostanie przesłana prośba o przesłanie numeru pesel i kodu pocztowego

Zgłoś chęć zaszczepienia

Od 15 stycznia każdy, kto skończył 18. rok życia, może zgłosić chęć zaszczepienia się online:
 FORMULARZ ZGŁOSZENIA - https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/

Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online nie jest rejestracją na szczepienie. Zarejestrować się będziesz mógł w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla Twojej grupy i dostaniesz e-skierowanie.

Najważniejsze informacje - www.gov.pl/szczepimysie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje o działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych, która od 1 stycznia 2021 r. obsługuje wszystkich mieszkańców powiatu słupskiego w wieku powyżej 60 roku życia.

Wypożyczalnia została utworzona w celu ograniczania skutków niepełnosprawności, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji niepełnosprawnych osób starszych poprzez usprawnienie ich funkcjonowania przy obniżonej sprawności i motoryce wynikającej z wieku i niepełnosprawności w ramach projektu „Srebrna Sieć” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Pierwotnie projekt zakładał możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu jedynie przez uczestników projektu „Srebrna Sieć”. Od 1 stycznia 2021 r. w ramach trwałości projektu Wypożyczalnia została otwarta dla wszystkich mieszkańców powiatu słupskiego, powyżej 60 roku życia.

Wypożyczalnia mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 20 i   jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

W ramach Wypożyczalni seniorzy mogą nieodpłatnie skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych w zależności od rodzajów niepełnosprawności,          z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ich samodzielności i funkcjonalności oraz zastosowania w rehabilitacji.

Wypożyczamy następujący sprzęt rehabilitacyjny i pomoce medyczne:

 • wózki inwalidzkie lekkie, wózki inwalidzkie standardowe, wózki inwalidzkie specjalne multipozycyjne, wózki inwalidzkie aluminiowe specjalne stabilizujące głowę i plecy,
 • balkoniki aluminiowe, balkoniki aluminiowe czterokołowe, chodziki czterokołowe aluminiowe,
 • kule łokciowe regulowane, laski inwalidzkie czwórnóg, laski inwalidzkie składane, laski inwalidzkie nieskładane,
 • rowery stacjonarne, rotory do ćwiczeń rąk i nóg,
 • krzesła kąpielowe/prysznicowe, toalety przyłóżkowe, pojemniki sanitarne z pokrywą,
  deski sedesowe do toalet przyłóżkowych, fotele obrotowe na wannę,
 • koncentratory tlenu z nebulizatorem,
 • materace pneumatyczne przeciwodleżynowe,
 • podnośniki transportowe,
 • inhalatory/nebulizatory,
 • ciśnieniomierze naramienne,
 • lampy lecznicze na podczerwień,
 • wałki do masażu,
 • materace do masażu składane, materace piankowe, pokrowce nieprzemakalne zmywalne,
 • ssaki medyczne,
 • pasy stabilizujące,
 • handmastery,
 • łóżka rehabilitacyjne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z Powiatowym Animatorem Działań Senioralnych Panią Euniką Jędrzejewską – Pietrzyk tel. 59 841 43 11, która udziela wszelkich informacji dotyczących zasad korzystania z Wypożyczalni.

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Potęgowie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021r.

Dopłata do czynszu została wprowadzona  ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2020 poz. 11).


Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

 • posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego – warunek podstawowy;
 • utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;
 • posiadanie przed 14 marca 2020r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.)

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 59/8115114 wew. 41