Ogłoszenia

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Adopcji przypadającym 9 listopada 2020 r., zachęcamy Państwa do celebrowania tego wydarzenia. 

         Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń” to przede wszystkim święto rodzin adopcyjnych, ale też dzień, który ma na celu zwiększenie świadomości  społecznej na temat adopcji oraz pokazanie faktów i obalenie mitów jej dotyczących. Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość, a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny.

 Popularyzacja symbolu ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tematem
adopcji, a w ślad za tym poszerzenia świadomości na jej temat wśród osób rozważających
możliwość przysposobienia dziecka, a przede wszystkim zwiększenia szans na nowy dom dla dzieci pozbawionych odpowiedniego środowiska rodzinnego.
Możliwość wspólnego „świętowania” może też znacznie ułatwić rodzicom adopcyjnym
realizowanie bardzo ważnego i jednocześnie niełatwego założenia, jakim jest jawność adopcji, która ma fundamentalne znaczenie dla jej powodzenia.

Plakat Światowy Dzień Adopcji POA w Gdańsku1

www.wspierajseniora.pl    – adres dla wolontariuszy

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów mogą zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie. 

wspieraj seniora wolontariusz

22 505 11 11dedykowana infolinia dla seniorów

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów została uruchomiona infolinia. Dzwoniąc pod podany numer telefonu, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Koszty zakupów pokryje senior. Pomc skierowana jest do osób powyżej 70 roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy.

 wspieraj seniora infolinia

Informacja dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2 przyjmuje żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie
w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” .

Żądanie wydania zaświadczenia można składać osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu 59/8115114 w. 33 i 42 .

Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy o ograniczanie wizyt w Ośrodku
i w miarę możliwości załatwianie spraw w formie elektronicznej bądź
za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku GOPS lub poczty.

Szczegóły dotyczące programu „Czyste Powietrze” pod linkiem http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie_czesc_II.pdf)oswiadczenie_czesc_II.pdf[oswiadczenie_czesc_II]220 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_czesc_III.pdf)oswiadczenie_czesc_III.pdf[ ]1379 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_czesc_IV.pdf)oswiadczenie_czesc_IV.pdf[oswiadczenie_czesc_IV]233 kB
Pobierz plik (wniosek_wydanie_zaswiadczenia_czesc_I.pdf)wniosek_wydanie_zaswiadczenia_czesc_I.pdf[wniosek_wydanie_zaswiadczenia_czesc_I]1681 kB