Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że nie wpłynęły do tutejszej jednostki żadne dokumenty aplikacyjne na stanowisko asystenta rodziny.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja.pdf)informacja.pdf[ ]48 kB

plakat 2021

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach opieki wytchnieniowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zapewni członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji oraz dietetyki.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej PCPR w Słupsku, poniżej bezpośredni link:

https://www.pcpr.slupsk.pl/aktualnosci/pokaz/758_nabor_wnioskow_w_ramach_programu_?opieka_wytchnieniowa?__-_edycja_2021