Ogłoszenia

Kursy WNE Senior

Plakat MPI Potęgowo 8.10.2021 jpg

BIEG

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie informuje, że w wyniku zakończenia konkursu na stanowisko asystenta rodziny została wybrana:

Pani Joanna Paryż-Kaczmarek zam. Potęgowo

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA ASYSTENT RODZINY.pdf)INFORMACJA ASYSTENT RODZINY.pdf[ ]64 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie uprzejmie informuje, iż stosownie do § 12 ust.2 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Potęgowo, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do dnia :
1) 15 września danego roku szkolnego,
2) 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych.